درب ضد سرقت

خرید درب ضد سرقت مدرن و جدید ✓ با قیمت و کیفیت فوق العاده

درب ضد سرقت تمام شیشه سکوریت کد Z-7167

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک طوسی دستگیره مخفی کد Z-7166

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ورودی پیوت مدرن رویه SPL دستگیره مخفی کد Z-7165

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترمووود و فلزی کد Z-7164

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود شیشه خور گارد استیل کد TR-150

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید لوکس ترکیبی کد Z-7148

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت کد Z-7163

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7137

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید ترکیبی شیشه کد Z-7140

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح چوب کد ZF-140

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LT-8000

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن سفید شیشه سکوریت کد Z-7162

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک قهوه ای شیشه سکوریت کد Z-7155

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی برجسته کد Z-7007

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن کد Z-7161

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای کلاسیک کد Z-7160

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای مدرن کد Z-7094

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود مدرن کد TR-140

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح مدرن کد Z-7064

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای گردو طرح ونوس کد Z-7159

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن شیشه سکوریت کد Z-7158

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت ترمووود شیشه دار LT-1700

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن سفید کد Z-7048

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی شیشه و ترمو وود کد Z-7089

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش بلوط کد Z-7157

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی طرح لوکس کد Z-7156

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه خور ترمووود جدید کد TR-130

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه سکوریت ترکیبی کد Z-7154

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه ای کلاسیک قهوه ای کد Z-7153

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و ترمووود Z-7152

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو کد Z-7151

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی لوکس برجسته کد Z-7150

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو کد Z-7058

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی سفید با روکوب تاجدار کد Z-7004

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی شیشه سکوریت و چوب کد Z-7149

قیمت اصلی 16,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن طرح دو رنگ کد Z-7029

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید و روکش گردو کد Z-7135

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد TR-120

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش چوب ترکیبی کد Z-7147

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه و روکش راش کد Z-7045

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کلاسیک کد Z-7098

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی قهوه ای مدرن کد ZF-139

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود و کامپوزیت کد Z-7110

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن نمونه پرفروش کد Z-7129

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7142

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن کد Z-7027

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی و روکش گردو کد Z-7081

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس مدرن روکش بلوط Z-7138

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7132

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن کد Z-7130

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کد Z-7125

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای تیره کلاسیک کد Z-7133

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7144

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب لابی لوکس برجسته نما شیشه کد Z-6083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن کد Z-7116

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش بلوط و مشکی طرح مدرن کد Z-7044

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد ZF-136

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید دو قاب بیضی گلس کد Z-7001

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن ترکیبی کامپوزیت کد Z-7143

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد LF-5200

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و ترمو وود کد Z-7113

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن برجسته کد Z-7119

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7118

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح cnc کد Z-7041

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح کلاسیک برجسته کد Z-7047

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کامپوزیت ترکیبی کد Z-7054

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک سفید طلایی کد Z-7123

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لابی روکش چوب کد LZ-5072

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک شیشه سکوریت و ترمووود کد Z-7053

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس سلطنتی کلاسیک کد Z-7002

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو آمریکایی کد Z-7087

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی دکورال طرح دوقاب کد ZF-127

قیمت اصلی 35,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی کد ZF-133

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود شیشه خور مدرن کد TR-360

قیمت اصلی 18,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای آزاد کد LT-2080

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن طرح cnc کد Z-7102

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس قهوه ای چوب گردو کد Z-7056

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد ZG-20

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو طرح مدرن کد ZG-30

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو برجسته کد Z-7051

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس دو لنگه مدرن روکش گردو کد Z-7071

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc مدرن کد Z-7107

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن سفید کد ZF-106

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن دو لنگه کد ZF-129

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی نما شیشه کد Z-7003

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی شیشه سکوریت کد LF-3000

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس شیشه و ترمو وود کد Z-7105

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و کامپوزیت کد Z-7108

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای کلاسیک برجسته کد Z-7062

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc کد Z-7015

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن طوسی کد ZF-117

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی کامپوزیت و چوب کد Z-7084

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی مشکی طرح مدرن کد ZF-115

قیمت اصلی 35,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی رنگ دکورال جدیدکد ZF-111

قیمت اصلی 36,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی نوار طلایی کد Z-7046

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن مشکی کد ZF-132

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن رنگ طوسی کد ZF-112

قیمت اصلی 36,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و مشکی جدید کد Z-7096

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی مدرن ترکیبی کامپوزیت طلایی کد Z-7141

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح سه قاب برجسته کد Z-7016

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت اهورا

برای ثبت سفارش خرید درب ضد سرقت از کجا شروع کنیم؟

اولین قدم برای خرید یک درب ضد سرقت مناسب هر مشتری مشورت و راهنمایی با افراد خبره و با تجربه می باشد.

کارشناسان فروش مجموعه اهورا درب در طول هفته آماده ارائه مشاوره درباره متریال درب ضد سرقت ، درب های مناسب با محیط و محل زندگی شما و ابعاد و سبک های مختلف درب های ضد سرقت می افمنطقه مورد نظر خود داشته باشید.

خرید درب ضد سرقت از کارخانه به صورت مستقیم و بدون واسطه

مجموعه اهورا درب تولید کننده انواع درب ضد سرقت ترک با بیش از 15 سال سابقه در این حوزه فعالیت می کند که از چند سال گذشته اقدام به خرید اینترنتی برای مشتریان عزیز و افتتاح دفتر فروش و شوروم برای نمایش انواع مدل های جدید و به روز به کارفرمایان عزیز کرده است که می تواند بدون واسطه و به طور مستقیم از کارخانه تولید کننده خریداری کنند.

لازم به ذکر است که امکان بازدید از کارخانه هم برای مشتریان عزیز فراهم است که از کیفیت مواد اولیه مصرفی و خط تولید اطمینان حاصل فرمایند.

درب ضد سرقت مدرن سفید شیشه سکوریت کد Z-7162

 

ابعاد استاندارد درب ضد سرقت چقدر است؟

درب های ضدسرقت در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می شود اما مبنا قیمت و پایه استاندارد تولید درب ضد سرقت مجموعه ما با عرض 105 سانتی متر و ارتفاع 210 سانتی متر (پشت در پشت چهارچوب)می باشد.

لازم به ذکر است که همه محصولات درب ضد سرقت با عرض 110 سانتی متر و 115 سانتی متر به صورت تک لنگه هم قابل تولید می باشد.

ابعاد درب ضدسرقت استاندارد

 

آشنایی کامل با انواع درب ضد سرقت

یکی از دغدغه افرادی که اقدام به خرید درب ضد سرقت می کنند این مورد است که تمام محصولات درب ضدسرقت به چند دسته تقسیم بندی می شوند ، که ما در این قسمت به ذکر این موارد می پردازیم:

 • درب ضد سرقت چوبی (قهوه ای)

o       روکش چوب راش

o       روکش چوب بلوط

o       روکش چوب گردو

o       درب ضد سرقت سفید

o       درب ضد سرقت مشکی

o       درب ضد سرقت طوسی

o       درب ضد سرقت رویه spl

o       درب ضد سرقت رویه ماربل شیت

o       درب ضد سرقت رویه کامپوزیت یا فلکسی

o       درب ضد سرقت ترکیبی

o       درب ضد سرقت رویه فلزی مدرن

o       درب ضد سرقت فلزی شیشه خور

o       درب ضد سرقت شیشه سکوریت

o       درب ضد سرقت شیشه سندبلاست

o       درب ضد سرقت سلطنتی

o       درب ضد سرقت طرح پتینه

درب ضد سرقت مدرن اهورا درب

 

درب های ضد سرقت در چه رنگ هایی تولید می شوند؟

 • قهوه ای (گردویی)
 • قهوه ای روشن
 • قهوه ای سوخته (تیره)
 • سفید
 • مشکی
 • طوسی
 • طوسی تیره
 • پتینه سفید طلایی
 • پتینه سفید نقره ای

آشنایی با ساختار داخلی درب ضد سرقت

 • چهارچوب

یکی از بخش های مهم یک درب ضد سرقت چهارچوب است که دو آیتم باید در این قسمت رعایت شود

o       ضخامت ورق چهارچوب درب که باید استاندارد و بسیار مقاوم باشد و استاندارد لازم برای تامین امنیت محیط را داشته باشد و این مجموعه از ورق های تا 1.5 میلی متر برای چارچوب ها استفاده می کند که از بهترین و مقاوم ترین ورق های موجود می باشد.

o       رنگ چهارچوب ضد سرقت به دلیل مجاورت در شرایط مختلف آب و هوایی و بارش باران و تابش نور خورشید ، باید از مقاوم ترین رنگ ها باشد که مجموعه اهورا درب از رنگ های الکترواستاتیک که با دستگاه های خاص در کوره پخته می شود و لایه ضخیم روی چهارچوب ها را پوشش می دهد.

 • استراکچر داخلی

o      اولین و مهم ترین عاملی که باعث امنیت درب شما می شود استفاده از استراکچر داخلی تماما فلزی می باشد که به طور مستقیم با امنیت شما رابطه دارد. مجموعه اهورا درب از ورق های فولادی که به صورت 100 درصد تمام لنگه درب را پوشش می دهد استفاده می کند و از قوطی های فلزی برای جلوگیری از ورود دیلم استفاده می شود.

 • لنگه رول فرمینگ شده

o      استفاده از لنگه رول فرمینگ شده در تمام درب های ضد سرقت با استفاده از ورق های دوبل شده باعث استقامت کامل این در مقابل سرقت و ضربه های خارجی می شود. یکی از عواملی که درب شما مورد سرقت قرار می گیرد ، لنگه ضعیف درب شما می باشد که درب های چوبی از کلاف چوبی استفاده می شود که به هیچ وجه امنیتی برای شما ندارد.

ساختار داخلی درب ضد سرقت اهورا درب

آیا امکان ساخت طرح سفارشی درب ضد سرقت وجود دارد؟

تولید درب ضد سرقت در تعداد محصولات بیش از 300 مدل و طرح های مختلف تولید می شود اما با این حال برای رفاه حال مشتریان عزیز قابلیت سفارشی سازی طرح های مختلف مدرن و کلاسیک امکان پذیر است.

پس از خرید زمان تحویل چقدر است؟

ساخت و تحویل درب ها در بازه زمانی مختلف متغیر هستند ولی به طور کلی زمان تحویل درب ها بین 15 تا 20 روز کاری می باشد

آیا درب ها را با اندازه سفارشی هم می توان ساخت؟

بله ، درب های ضد سرقت با توجه به در نظر گرفتن شرایط مختلف در ابعاد مختلف قابلیت تولید دارند.

تعویض درب های قدیمی شما با محصولات ضد سرقت مدرن

دغدغه ای که افرادی که به فکر بازسازی منزل یا محل کار خود می افتند این است که درب قدیمی خود را با درب ضد سرقت جدید و مدرن تعویض کنند.

با گذشت زمان و طراحی و تولید انواع درب های ورودی ضد سرقت هم امنیت منزل و محل کار شما افزایش می کند و هم زیبایی به ورودی منزل می دهد که انواع مدل ها در سبک های مختلف تولید و اجرا می شود.در بازسازی منزل حتما تعویض درب قدیمی خود را در نظر داشته باشید که بسیار به جذابیت منزل شما کمک می کند.

تنها نکته ای که در تعویض درب قدیمی باید در نظر داشته باشید ابعاد دربی که میخواهید سفارش دهید به دلیل محدودیت سایز و ابعاد بسیار حائز اهمیت می باشد.

نصب درب ضد سرقت توسط نصاب های با تجربه و حرفه ای

یکی از عواملی که باید در خرید درب ضد سرقت توجه کنید این نکته است که دربی که تهیه می کنید حتما توسط نصاب حرفه ای و با تجربه نصب شود. اولین دلیل این است که وقتی نصب انجام شد باید پشت چهارچوب فلزی ضد سرقت با سیمان و بتن پر شود که در مقابل جک های فشاری سارقان مقاومت داشته باشد.

دومین دلیل نصب درب ضد سرقت رگلاژ کردن درست اصولی که توسط افراد خبره و حرفه ای انجام می شود که باعث باز و بسته شدن درست درب شما می شود. پس بعد از خرید درب ضد سرقت از فروشگاه درخواست نصاب برای نصب درب ضد سرقت دهید.

آیا درب های تولید شده توسط اهورا درب ضد دیلم هستند؟

درب های ضد سرقت تولیدی این مجموعه قابلیت اجرا با لنگه های تقویت شده ضد دیلم می باشد که تعداد 12 عدد قوطی افقی و 2 قوطی عمودی در ابعاد استاندارد می باشد.

درب هایی که ضد دیلم و تقویت شده هستند مقاومت بسیار خوبی در مقابل سرقت و دیلم دارند و به هیچ عنوان در مقابل آسیب های خارجی سارقان دارند.

درب ضد سرقت اهورا درب

 

قابلیت نصب قفل دیجیتال روی درب های ضد سرقت

با گذشت زمان و پیشرفت در حوزه تکنولوژی های الکترونیکی دستگاه های پیشرفته ای وارد صنعت درب های ساختمانی همینطور درب ورودی ضد سرقت شده است. قفل دیجیتال یکی از پرکاربردترین تجهیزات الکترونیکی می باشد که قابل اتصال به تمام های ضد سرقت را دارد و با امکاناتی چون اثر انگشت ، کارت ، پین کد و.. قابلیت تجهیز دارند.

با ورود برند های بزرگ همچون سامسونگ به این عرضه دستگاه های جدیدتری که امکاناتی چون چشمی دیجیتال 180 درجه و امکانات ویژه ای همچون کنترل درب ضد سرقت از راه دور و ثبت وقایع که قابلیت ضبط وقایع و اتفاقات پشت درب را دارند که در جاهایی مختلفی همچون شناسایی افراد ناشناس و ضبط لحظه سرقت را دارد ، جای خود را در بازار قفل های دیجیتال محکم کرده است.

قفل دیجیتال هوشمند روی درب ضد سرقت اهورا درب

جدیدترین مدل های درب ضد سرقت کدامند؟

مجموعه اهورا درب همیشه به روز بودن محصولات و با کیفیت بودن درب های تولیدی خود را در اولویت  اهداف خود قرار داده است. در این قسمت چند مدل از جدیدترین درب ضد سرقت را مشاهده می کنید.

 • درب ضد سرقت طوسی مدرن با دستگیره مخفی

 

درب ضد سرقت طوسی با دستگیره مخفی

 • درب ضد سرقت ترک ترکیبی ترمووود و شیشه سکوریت

 

درب ضد سرقت ترموود و شیشه سکوریت

 • درب ضد سرقت برجسته شیشه ای

 

 

درب ضد سرقت برجسته شیشه ای

 

 • درب ضد سرقت طوسی و شیشه سکوریت

 

درب ضد سرقت طوسی شیشه سکوریت

 

 • درب ضد سرقت ترمووود و شیشه سکوریت

 

درب ضد سرقت ترمووود و شیشه سکوریت

 

 

>> سوالات متداول <<

درب ضد سرقت سفید ، قهوه ای ، ترمووود ، رویه فلزی ، ضد سرقت شیشه ای ، طوسی ، مشکی و درب ضد سرقت مدرن

بعضی از مدل ها دپو و آماده تحویل می باشد ولی بعضی از مدل ها قابل ساخت می باشد. برای استعلام از کارشناسان فروش لطفا تماس بگیرید یا در شبکه های اجتماعی پیام بگذارید.

ساخت درب های ابعاد خاص بین 15 تا 20 روز کاری زمان نیاز دارد

قمت درج شده شامل درب و چهارچوب و یراق آلات می باشد

ابعاد استاندارد درب های ضد سرقت 105 در 210 می باشد و مبنای قیمتی محصولات می باشد و در ابعاد 110 و 115 نیز با افزایش قیمت جزئی  قابل تولید می باشد

تمامی محصولات این مجموعه با رنگ پلی اورتان وارداتی کشور ترکیه تولید می شوند

بله ، درب های صد سرقت این مجموعه شامل پنج سال ضمانت کتبی رنگ رویه و یراق آلات می باشد

بله ، محصولات ما قابل ارسال به سراسر کشور می باشد

قیمت های درج شده شامل روکوب های چوبی نمی باشند و به صورت پیش فرض شامل چهارچوب فلزی می باشد و قیمت روکوب چوبی به محصول اضافه می شوند.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه