درب داخلی و انواع درب اتاق

⭐خرید و قیمت درب داخلی و انواع درب اتاق خواب مدرن ✓ انواع درب چوبی جدید

درب اتاق مدرن استیل دودی روکش سوپرمات بژ کد M-4060

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاق مدرن روکش سوپرمات سفید M-4030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح مدرن کد M-1100

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب داخلی مدرن طوسی روشن کد M-4050

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب طوسی تیره پلی اورتان کد M-2400

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید لوکس پلی اورتان کد M-3020

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش سوپرمات کرم کد M-4032

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن طوسی روشن کد D-110

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن پلی اورتان کد M-3000

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رپینگی وکیوم گردویی کد P-10

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رنگ پلی اورتان کد M-950

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی وکیوم گردویی کد P-470

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش pvc سوپر مات بژ کد M-7020

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور کد M-901

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس آینه کار شده وکیوم پتینه P-460

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پلی اورتان طرح cnc کد M-990

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح مدرن تک قاب کد M-4400

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن تک قاب کد M-7010

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید جدید کد M-4610

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور روکش راش کد M-222

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی روشن ام دی اف کد D-210

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رپینگی کد P-410

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب شیشه خور لوکس وکیوم کد P-540

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس سفید P-340

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش سوپر مات ذغالی کد M-3010

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب ضد آب طوسی سرویس بهداشتی کد wp-140

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس پتینه طوسی آینه کاری کد wp-100

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن ام دی اف کد M-7000

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی مدرن کد M-3030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن برجسته روکش سوپرمات ذغالی کد P-530

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رنگ پلی اورتان طوسی تیره کد M-4700

قیمت اصلی 6,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس استیل دار وکیومی کد P-230

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی جدید سفید رپینگی کد P-390

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره پلی اورتان کد D-200

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب شیشه ای سفید مدرن با چهارچوب تاجدار کد M-4500

قیمت اصلی 28,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس طوسی طرح سنگ وکیوم رپینگی کد P-20

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن سفید تک قاب کد M-981

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح دوقاب کد M-2003

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد آب سفید تمام pvc کد wp-230

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب ضد آب تمام pvc سرویس و حمام کد wp-220

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,000,000 تومان است.

درب ضد آب تمام pvc روکش سوپر مات بژ کد wp-210

قیمت اصلی 10,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,900,000 تومان است.

درب ضد آب سفید شیشه خور کد wp-190

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس روکش سوپرمات ذغالی کد wp-180

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500,000 تومان است.

درب ضد آب شیشه خور سرویس بهداشتی و حمام کد wp-160

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,800,000 تومان است.

درب ضد آب سفید تمام پی وی سی کد wp-150

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس و حمام تمام pvc فیلی کد wp-90

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.

درب ضد آب رپینگی سرویس و حمام کد wp-80

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,600,000 تومان است.

درب ضد آب لوکس سرویس و حمام کد wp-70

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب ضد آب سفید سرویس و حمام کد wp-60

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس لوکس تمام پی وی سی کد wp-50

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,600,000 تومان است.

درب ضد آب سفید تمام پی وی سی کد wp-40

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس و حمام تمام پی وی سی کد wp-30

قیمت اصلی 8,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس بهداشتی و حمام تمام pvc کد wp-20

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب ضد آب سرویس بهداشتی و حمام پی وی سی کد wp-10

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب سرویس بهداشتی و حمام طوسی روشن کد DS-210

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس وکیوم روکش pvc کد P-31

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید ام دی اف روکش pvc کد M-506

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی رنگ پوششی طوسی طرح مدرن کد M-920

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش مات فیلی کد P-500

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-1300

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید طرح جدید کد M-803

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد آب سفید استیل کار شده سرویس کد wp-110

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن دوقاب کد M-4600

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-730

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق لوکس روکش pvc فیلی مات کد P-480

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-731

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-860

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس طرح مدرن نما شیشه کد P-380

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4200

قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی روکش بلوط طرح دوقاب کد M-3700

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای سفید طرح مدرن کد M-903

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4300

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف مدرن طوسی روشن کد M-940

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن نما شیشه روکش سوپر مات سفید P-520

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس نما شیشه روکش سوپر مات بژ کد P-510

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن طوسی تیره کد D-100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب ضد آب تمام pvc سرویس و حمام کد wp-410

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-630

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید روکش pvc طرح cnc کد M-980

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاق خواب لوکس طوسی کد P-240

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید لوکس پلی اورتان طرح برجسته کد M-2000

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-2900

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب رنگ طوسی تیره پلی اورتان کد M-2800

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی تمام شیشه خور یک و نیم لنگه کد M-221

قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب روکش بلوط روشن M-2300

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی تمام شیشه خور کد M-900

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-700

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی وکیوم طوسی تیره M-4100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن رنگ پلی اورتان کد M-3500

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-150

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کرکره وکیومی کد P-180

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس برجسته وکیومی کد P-210

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس وکیوم کد P-220

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس برجسته کد P-360

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور آینه خور کد M-902

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای کد M-904

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس شیشه خور وکیوم رپینگی کد P-90

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی مدرن کد P-420

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-649

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح لوکس برجسته کد M-2001

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

انواع درب داخلی

درب داخلی درب هایی هستند که در داخل منازل مورد استفاده قرار میگیرند. به طور مثال درب اتاق نمونه ای از یک درب داخلی است که در داخل ساختمان به کار می رود.

در ادامه قصد داریم به معرفی انواع درب داخلی ساختمانی بپردازیم و هر یک را به طور خلاصه خدمت شما عزیزان معرفی نموده . نکاتی را که بایستی هنگام خرید درب داخلی و اتاقی در نظر داشته باشید ذکر کنیم .

درب داخلی آپارتمان شامل بخش های مختلفی است که به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

درب اتاق خواب

در دنیای امروز که دکوراسیون های منازل در هر ساخت و ساز باید مدرن و به روز باشد به مبحث مهمی در زمینه درب اتاق خواب می پردازیم که مجموعه تولید کننده برند اهورا درب توانسته آنچه را که یک درب اتاق خواب از نظر کیفیت، رنگ، مواد اولیه، مدرن بودن و غیره داشته باشد را در تولید درب های خود به کار ببرد و در جذب مشتری پیش قدم باشد از این رو در ادامه با این محصول و برند تولید کننده بیشتر آشنا خواهید شد.

درب داخلی اتاق خواب به چند دسته تقسیم می شود؟

درب هایی که در داخل ساختمان و به منظور جداسازی بخش های داخلی ساختمان مانند حمام و دستشویی و اتاق خواب ها نصب می شوند. درب های داخلی ساختمان نامیده می شوند که عمدتا از جنس چوب هستند. این درب ها جنس های مختلفی دارند که معروفترین آنها عبارتند از:   MDF، HPL ، HDF ,ABS ، PVC و تمام چوب که در ادامه برخی از پرکاربردترین آنها را معرفی خواهیم کرد.

درب داخلی MDF

این درب ها عمدتا از کلاف چوب روسی ساخته و تولید می شوند و بدون هیچگونه دخالت دست .  با استفاده از دستگاهی تحت عنوانCNC ، طراحی این درب ها انجام میشود. شایان ذکر است که دستگاه CNC قابلیت اجرای ظریف ترین طرح ها و اشکال را نیز دارد.

دسته دیگر این گروه درب با روکش چوب طبیعی که بر روی MDF درجه یک با طرح انتخابی کارفرما تعبیه می شود و رنگ پلی اورتان با کالیته رنگ های مختلف تولید و اجرا می شود.

درب داخلی و انواع درب اتاق خواب جدید مدرن و لوکس،اهورا درب

درب داخلی HDF

این درب ها با دستگاه های مخصوص و تحت فشار زیاد و شرایط خاص ساخته می شود و به دلیل فشردگی زیاد به طرح های مختلف با رگه های مصنوعی چوب قابلیت اجرا وکیوم و انواع رنگ های چوب را می توان اجرا کرد. درب HDF از پرکاربردترین انواع درب داخلی ساختمانی است، چرا که قیمت مناسبی نسبت به سایر درب ها دارد.

درب داخلی روکش PVC

درب های روکش PVC عمدتا بر روی Mdf  ساخته شده و سپس با روکش PVC  پوشانده می شود. پی وی سی به دلیل مقاومت بالایی که در برابر رطوبت دارد انتخاب بسیار مناسبی برای درب سرویس های بهداشتی و حمام می باشد.

درب MDF باروکش pvc تمام وکیوم از دسته دیگر از این گروه میباشد که با توجه به روکشی که روی کار با دستگاه های به روز دنیا روی ورق وکیوم می شود مقاوم در مقابل آب هستند و مناسب برای مکان هایی با رطوبت بالا و آب خور بیشتر می باشد.درب های تمام وکیوم تولیدی این مجموعه با روکش های کره ای و درجه یک بازار می باشد و از درب های روکش pvc برای محیط با رطوبت بالا یا حتی برای شهرهای شمالی کشور بسیار مناسب است.

ورق های MDF مورد استفاده این مجموعه تماما از ورق های وارداتی با کیفیت بالا می باشد که باعث افزایش کیفیت در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان عزیز می باشد.

درب داخلی و انواع درب اتاق خواب جدید مدرن و لوکس،اهورا درب

درب داخلی تمام چوب

اگر به دنبال درب محکم و سنگین و با قابلیت پیاده کردن انواع طرح ها هستید،این درب را به شما پیشنهاد می کنیم که می تواند با دکوراسیون و طرح اتاق جذابیت خاصی را به ارمغان آورد. این درب ها با مغز تماما چوب خالص تولید می شود که که به دلیل پر بودن داخل درب هم از استحکام بالایی برخوردار هستند و هم قابلیت اجرا طرح های قاب تونیک و حتی طرح های cnc  با هر عمق کاری را به شما می دهد.

درب داخلی تمام چوب تولیدی این مجموعه از کلاف های چوب نراد روسی استفاده می شود. که هم انعطاف پذیری بالاتر و همینطور وزن کمتری نسبت به چوب های دیگر بازار دارند .درب اتاقی شامل مدل های مختلفی مثل درب های تمام چوب که شامل درب هایی با مغز چوب و با روکش های چوب طبیعی ملچ، راش ، بلوط یا گردو است که به سلیقه و انتخاب مشتری قابل تولید می باشد.

درب داخلی و انواع درب اتاق خواب جدید مدرن و لوکس،اهورا درب

درب داخلی اتاق خواب بر اساس نوع روکش

درب اتاق خواب بر اساس نوع روکش هایی که برای آن در نظر گرفته شده است خود به دو دسته تقسیم بندی شده است.

 • روکش چوب طبیعی:  که معمولاً بیشتر برای جلوگیری از بالا رفتن هزینه ها به منظور صرفه‌جویی مورد استفاده قرار می گیرد که این دسته از روکش ها دارای ورقه های نازکی از چوب طبیعی بوده و معمولاً آنها را بر روی فرآورده های دیگر چوبی مانند ام دی اف اجرا کرد.
 • روکش های مصنوعی: معمولاً این دسته از روکش ها تشکیل شده از ورق های مختلف به صورا پرسی روی درب اجرا می شود که طرح های مختلفی و مخصوص به خود دارند مانند درب های ملامینه که به درب HPL معروف هستند و یا درب های ABS که با استفاده از چسب قوی این درب را مناسب برای سرویس بهداشتی و حمام کرده است.

در تولید درب اتاقی از چه چوب هایی استفاده می‌شود؟

 • چوب روسی:

  از پرکاربردترین چوب ها در صنعت ساخت درب چوبی چوب های روسی یا نراد روسی می باشد که بدنه اصلی و کلاف اکثر درب داخلی از این چوب استفاده می شود. این دسته از چوب ها که استحکام و دوام بالایی دارند در ساخت درب اتاقی بیشتر استفاده می شوند این گونه از چوب نیز قابلیت رنگ آمیزی دارد که می توان متناسب با سلیقه مشتری اینگونه از چوب را رنگ کرد. این چوب به دلیل چکش خواری و دریل خواری مناسب بیشتریت محبوبیت را دارد.

 • چوب راش:

  یکی از اولویت‌هایی که موجب شده از این نوع چوب استفاده شود رنگ منحصر به فرد آن می باشد که از آن در ساخت درب های چوبی و اتاقی استفاده می شود. این چوب استحکام بسیار بالایی نسبت به چوب روسی دارد.

 • چوب گردو:

  اگر بخواهیم مناسبترین چوبی را که توانسته است در بین انواع مختلفی از چوب ها بیشتر برای ساخت و طراحی درب مورد استفاده قرار بگیرد معرفی کنیم همین چوب گردو می‌باشد. البته این محصول دارای قیمت بالاتری نسبت به بقیه چوب ها دارد.

 • چوب بلوط:

  این چوب به دلیل بافت درشت آن زیبایی خاصی درب ها می دهد و از ایت نوع چوب به عنوان روکش روی درب ها استفاده می شود که یکی از طرح های پرفروش آن طرح جناقی می باشد و همینطور به دلیل بافت های این چوب برای رنگ های پتینه یا کهنه کاری انتخاب می شود. یکی از دلایل اصلی که از این چوب استفاده می شود مقاومت بالای آن در برابر آب و رطوبت و پوسیدگی است به همین منظور از آن برای ساخت درب اتاقی استفاده می‌ کنند.

نکات مهم هنگام خرید انواع درب داخلی ساختمانی

چنانچه قصد دارید از انواع درب داخلی برای در حمام و دستشویی منزل خود استفاده کنید حتما درب روکش pvc یا ضد آب خریداری نمایید. موقع خرید درب اتاق ها باید به این نکته توجه داشته باشید که طرح و رنگ آن متناسب و هماهنگ با  دکوراسیون خانه و رنگ دیوارهایتان باشد.

اگر قصد دارید درب اتاقی را سفارش دهید پیشنهاد می کنیم حتما با مجموعه اهورا درب در این زمینه مشورت کنید تا بتوانید درب مد نظر خود را به بهترین شکل ممکن تهیه کنید.

>> سوالات متداول <<

درب اتاق خواب ، درب سرویس بهداشتی و حمام ، درب اتاق شیشه ای ، درب ضد آب ، درب MDF ، درب روکش pvc ، درب اتاق خواب لوکس و مدرن

درب داخلی این مجموعه در سبک های مدرن ، کلاسیک و نئوکلاسیک تولید می شوند.

معمولا بین 10 تا 15 روز کاری زمان می برد.

درب اتاقی معمولا با کیفیت پلی اورتان ترک ، روکش pvc  وکیوم ، درب تمام pvc  سرویس بهداشتی و درب استخر تولید می شوند.

رنگ سفید از پرفروش ترین رنگ های درب داخلی می باشد.

خیر، قیمت های درج شده داخل سایت قیمت درب می باشد و چهارچوب یا روکوب جداگانه محاسبه می شود.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه