درب ورودی ساختمان

⚡جدیدترین درب ورودی ساختمان مدرن [چوبی|فلزی|کلاسیک|شیشه خور]

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت دستگیره مخفی کد Z-7170

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ورودی ترک سفید لوکس کد Z-6169

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,300,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان نئوکلاسیک مشکی کد Z-6168

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی شیشه خور سفید کد LF-2046

قیمت اصلی 36,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,500,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان تمام شیشه سکوریت کد Z-6167

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک طوسی دستگیره مخفی کد Z-7166

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ورودی پیوت مدرن رویه SPL دستگیره مخفی کد Z-7165

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,000,000 تومان است.

درب ورودی فلزی مشکی شیشه سکوریت کد LF-3001

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900,000 تومان است.

درب ورودی ترک شیشه سکوریت و ترمووود کد Z-6053

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ورودی شیشه خور مدرن ترمووود کد TR-131

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ورودی فلزی مدرن قهوه ای کد ZF-339

قیمت اصلی 14,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان ترمووود شیشه خور LT-1001

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی مدرن روکش گردو کد Z-6137

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ورودی سفید لوکس ترکیبی کد Z-6148

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن ترمووود و فلزی کد Z-6164

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود شیشه خور گارد استیل کد TR-150

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ورودی لابی مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LZ-8010

قیمت اصلی 51,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,500,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان سفید ترکیبی شیشه کد Z-6140

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت کد Z-7163

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ورودی مدرن طوسی و ترمووود Z-6152

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان یک و نیم لنگه کد T-12

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LT-8000

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ورودی مدرن سفید و شیشه سکوریت کد Z-6162

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان چوبی و شیشه سکوریت کد Z-6155

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس برجسته نما شیشه کد Z-7083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان ترمووود شیشه ای کد LT-1101

قیمت اصلی 48,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس بلوط کد Z-6157

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان روکش ریشه آلپی کد LZ-8081

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان چوبی کد LZ-8091

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان سفید شیشه خور کد Z-6001

قیمت اصلی 16,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان ترمووود شیشه دار LT-1702

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ورودی مدرن مشکی شیشه سکوریت و چوب کد Z-6149

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ورودی سفید سلطنتی با روکوب تاجدار کد Z-6004

قیمت اصلی 20,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ورودی لوکس روکش گردو کد Z-6151

قیمت اصلی 16,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ورودی سلطنتی روکش گردو کد LG-5301

قیمت اصلی 38,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان کلاسیک روکش راش کد L-5091

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی مدرن شیشه سکوریت و چوب کد Z-6045

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان روکش بلوط برجسته کد LB-6301

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان شیشه ای لوکس کد Z-6098

قیمت اصلی 14,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ورودی روکش بلوط سفید طلایی کد LP-111

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان گردو شیشه دار کد LG-2701

قیمت اصلی 49,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 48,000,000 تومان است.

درب ورودی فلزی سفید مدرن کد LF-5201

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان روکش چوب کد LZ-5073

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,800,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس روکش بلوط کد LB-31

قیمت اصلی 43,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000,000 تومان است.

درب ورودی لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-6144

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان آینه کاری کلاسیک کد LZ-5081

قیمت اصلی 38,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس روکش آلپی کد LZ-2021

قیمت اصلی 43,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000,000 تومان است.

درب ورودی مدرن روکش بلوط و مشکی کد Z-6044

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ورودی ضد سرقت روکش گردو کد LG-2801

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی مدرن دو لنگه کد ZF-329

قیمت اصلی 32,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن شیشه سکوریت و چوب کد Z-6084

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان شیشه خور کد LZ-2031

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان فلزی مدرن مشکی کد LF-3201

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ورودی ترمووود مدرن کد LT-1501

قیمت اصلی 48,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,500,000 تومان است.

درب ورودی آپارتمان کلاسیک بلوط کد LB-5009

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی مدرن ترمووود کد LT-2071

قیمت اصلی 52,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی مشکی مدرن LF-2016

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان سفید طلایی کد Z-6123

قیمت اصلی 16,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی مدرن مشکی کد ZF-332

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ورودی ترمووود مدرن مناسب فضای آزاد کد TR-41

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,800,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان کلاسیک گردو کد Z-6058

قیمت اصلی 15,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن لوکس کد Z-6091

قیمت اصلی 14,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن گردو کد ZG-261

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان طوسی مدرن دو لنگه Z-6052

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن گردو یک و نیم لنگه کد ZG-41

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس سلطنتی کد LZ-8031

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن طوسی و شیشه کد Z-6108

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,900,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس سلطنتی کد Z-6007

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان سلطنتی کلاسیک کد Z-6002

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,700,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان روکش راش شیشه خور L-209

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان ترمووود مدرن یک و نیم لنگه کد TR-310

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی شیشه خور سفید کد LF-901

قیمت اصلی 40,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی مدرن دو لنگه کد ZF-329

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن مشکی و گردو کد Z-6071

قیمت اصلی 30,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان لوکس روکش گردو کد Z-6051

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان روکش گردو کد Z-6056

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان ترمووود ضد آب کد LT-2081

قیمت اصلی 35,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان ترمووود شیشه خور مدرن کد TR-361

قیمت اصلی 18,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,700,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان ترمووود شیشه دار LT-1701

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی شیشه خور کد ZF-310

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان فلزی شیشه خور کد LF-301

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان سفید نما شیشه کد Z-6010

قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان یک و نیم لنگه کد T-17

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان دولنگه شیشه خور کد T-16

قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان یک و نیم لنگه شیشه خور کد T-13

قیمت اصلی 32,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,000,000 تومان است.

انواع درب ورودی ساختمان

 •       درب ورودی ضد سرقت
 •       درب ورودی چوبی
 •       درب ورودی رویه فلزی
 •       درب ورودی ترمووود

درب ورودی ضد سرقت

یکی از بخش های اصلی درب ورودی ساختمان و آپارتمان از دسته درب ضد سرقت می باشد که هم زیبایی به دکوراسیون داخلی لابی شما می دهد و هم امنیت محل سکونت شما را تامین می کند. دلیل بعدی انتخاب یک درب ورودی ضد سرقت تنوع بسیار بالا این دسته از محصولات هستند که انواع مدل های ضد سرقت شیشه سکوریت ، ضد سرقت سفید ، ضد سرقت طوسی می باشد که مشتریان عزیز می توانند بین بیش از 300 مدل تنوع مدل های مختلف را داشته باشد.

درب ورودی ساختمان چوبی شیشه خور اهورا درب

از درب ورودی ضد سرقت در چه مکان هایی استفاده می شود؟

 •       ورودی لابی
 •       ورودی واحد مسکونی
 •       پاساژهای تجاری
 •       ورودی ویلا
 •       کافه ها

درب ورودی ساختمان مناسب فضای آزاد

با توجه از اینکه با شرایط ساختمان ها ممکن است درب ورودی به گونه ای طراحی شود در مجاورت شرایط جوی مختلف باشد ، این سوال مطرح می شود که این درب های ورودی در مقابل بارش باران مقاومت دارد؟

در جواب این سوال باید بگم مدلهای مختلفی از درب ورودی ساختمان و آپارتمان می باشد در شرایط جوی مختلف مقاومت زیادی دارد که در زیر این درب ها نامبرده شده است.

درب ورودی ساختمان فلزی

درب ورودی فلزی اولین و پرفروش ترین انتخاب برای ورودی منازل و ویلاهایی می باشد که شرایط جوی نامناسب دارند و یا در مناطق شرجی قرار دارند مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور مانند استان هرمزگان ، بندر عباس ، استان سیستان و بلوچستان که در مجاورت دریا هستند و گرما طاقت فرسایی دارند درب های فلزی بسیار مناسب این مناطق می باشد و به دلیل استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره ای بر روی چهارچوب و لنگه برای محیطی که در معرض تابش آفتاب و بارش باران میباشد مناسب هستند و عمر و ماندگاری بالایی دارد. که با کلیک می توانید محصولات درب فلزی را مشاهده کنید.

درب ورودی ساختمان فلزی اهورا درب

 

درب ورودی ساختمان ترمووود

یکی از محصولات پرطرفدار درب ورودی ساختمان ترمووود می باشد. همانطور قبلا با هم مرور کردیم  که چوب ترمو یا ترمووود از چه طریقی ساخته می شود. استفاده از درب ضد سرقت برای ورودی ساختمان برای آپارتمان های مدرن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد که از این چوب به عنوان عایقی ضد رطوبت و ضد آب استفاده می شود که ترکیب این محصول با شیشه سکوریت یا کامپوزیت از طرح جدید مجموعه اهورا درب به حساب می آید که بسیار مورد تقاضا قرار گرفته است.

درب ورودی ساختمان ترمووود اهورا درب

درب ورودی ساختمان چوبی

یکی از محبوب ترین درب ورودی ساختمان ، سبک چوبی می باشد که از قدیم تا به حالا محبوب خود را حفظ کرده است و با گذشت زمان طرح های جدیدتری به این درب ورودی چوبی اضافه شده و ترکیب با رنگ های پوششی یا شیشه سکوریت توانسته محبوبیت خود را در دسته مدرن نیز حفظ کند.

درب ورودی ساختمان چوبی اهورا درب

درب ورودی چوبی از چه چوب هایی ساخته می شود؟

 •       راش
 •       بلوط
 •       گردو

این سه چوب از پر استفاده ترین چوب ها برای درب ورودی ساختمان می باشد که چوب راش پر استفاده ترین را بین سه چوب به خود اختصاص داده است. چوب گردو زیباترین و محبوب ترین چوب از درب ورودی چوبی می باشد که مورد سفارش مشتریان عزیز می باشد.

ابعاد درب ورودی ساختمان

بعد از اینکه با دسته بندی ها و کیفیت های مختلف درب ورودی آپارتمان آشنا شدیم باید بدانیم که آیا درب ورودی ساختمان ابعاد خاصی دارد؟ قابلیت تغییر در مدل هایی که در قسمت بالا دیدیم وجود دارد؟

باید بگم که در این بخش درب ورودی ساختمان اهورا درب کاملا سفارشی ساخت می باشد و بر اساس ابعاد و اندازه های شما مشتریان عزیز ساخته می شود و شخصی سازی در قسمت های مختلف مانند رنگ رویه ، صفحه کشی داخلی لنگه درب ، استفاده از یراق آلات مختلف در مدل و رنگ های مختلف نیز قابل سفارش سازی می شود. ولی به طور کلی از ابعاد استاندارد 105 در 210 به هر ابعادی قابلیت ساخت دارد.

 قیمت درب ورودی ساختمان

قیمت درب ورودی به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا سفارش  ابعاد خاص به قیمت محصولات اضافه می شود؟

در جواب این سوال باید بگم که قیمت درب ورودی به سفارشی ساخت بر اساس ابعاد و طرح انتخابی شما برآورد می شود. قیمت درب ورودی ساختمان بر اساس استفاده از روکش های چوبی مانند گردو ، راش ، یا بلوط یا استفاده از شیشه سکوریت و روکوب های تاجدار خاص مشخص و تولید می شوند.

 خرید درب ورودی ساختمان اهورا درب

اهورا درب تولید کننده انواع درب ورودی ساختمانی و انواع درب ضد سرقت با بیش از 15 سال تجربه با تنوع بیش از 300 مدل از انواع درب های ورودی جدید و مدرن و کلاسیک می باشد که تنوع محصولات را درب بخش فروشگاه درب ساختمانی اهورا درب مشاهده کنید و با مشخصات انواع درب ها مطالعه کنید و بر اساس نیاز و محیط استفاده ، محصول مورد نظر را انتخاب فرمایید.

 

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه