درب لابی

خرید و قیمت درب لابی ساختمان مدرن[چوبی|فلزی|شیشه ای|کلاسیک]

درب ورودی پیوت مدرن رویه SPL دستگیره مخفی کد Z-7165

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,000,000 تومان است.

درب ورودی لابی مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LZ-8010

قیمت اصلی 51,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LT-8000

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ورودی مدرن سفید و شیشه سکوریت کد Z-6162

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب لابی ورودی ساختمان روکش گردو کد LZ-8090

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب لابی ورودی ضد سرقت روکش ریشه آلپی کد LZ-8080

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت ترمووود شیشه دار LT-1700

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب لابی ورودی ترمووود شیشه ای لوکس کد LT-1100

قیمت اصلی 48,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000,000 تومان است.

درب لابی ساختمان طرح کلاسیک روکش راش کد L-5090

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب ورودی لابی روکش گردو برجسته کد LG-5300

قیمت اصلی 38,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,000,000 تومان است.

درب لابی ضدسرقت روکش بلوط طرح برجسته کد LB-6300

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت روکش بلوط پتینه طلایی کد LP-110

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی لابی روکش گردو طرح شیشه دار کد LG-2700

قیمت اصلی 49,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 48,000,000 تومان است.

درب لابی لوکس برجسته نما شیشه کد Z-6083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد LF-5200

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لابی روکش چوب کد LZ-5072

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,800,000 تومان است.

درب لابی جدید ضدسرقت روکش بلوط کد LB-30

قیمت اصلی 43,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای آزاد کد LT-2080

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس دو لنگه مدرن روکش گردو کد Z-7071

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ورودی لابی ضدسرقت آینه کاری کلاسیک کد LZ-5080

قیمت اصلی 38,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,500,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت روکش آلپی کد LZ-2020

قیمت اصلی 43,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000,000 تومان است.

درب لابی مدرن ضدسرقت شیشه خور کد LZ-2030

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت روکش گردو کد LG-2800

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن دو لنگه کد ZF-129

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی شیشه سکوریت کد LF-3000

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی کامپوزیت و چوب کد Z-7084

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب لابی آپارتمان روکش بلوط برجسته کد LB-5008

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لابی رویه فلزی مدرن مشکی کد LF-3200

قیمت اصلی 40,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ورودی لابی مدرن ترمو وود کد LT-1500

قیمت اصلی 47,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,500,000 تومان است.

درب ورودی لابی مدرن ترمووود کد LT-2070

قیمت اصلی 51,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی مشکی مدرن LF-2015

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی دو لنگه طرح مدرن Z-7052

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش گردو کد ZG-260

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش گردو یک و نیم لنگه کد ZG-40

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

درب لابی رویه فلزی شیشه خور سفید کد LF-2045

قیمت اصلی 38,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,500,000 تومان است.

درب لابی ضدسرقت طرح سلطنتی کد LZ-8030

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب لابی ضدسرقت ترمو وود شیشه خور LT-1000

قیمت اصلی 39,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000,000 تومان است.

درب لابی ضدسرقت روکش راش شیشه خور L-208

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن یک و نیم لنگه کد TR-110

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی شیشه خور سفید کد LF-900

قیمت اصلی 40,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور دو لنگه کد ZF-110

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000,000 تومان است.

درب لابی ضدسرقت فلزی شیشه خور کد LF-300

قیمت اصلی 39,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ورودی ضد سرقت سفید نما شیشه کد Z-7086

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای یک و نیم لنگه برجسته کد T-12

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

درب ساختمان لابی یک و نیم لنگه برجسته کد T-14

قیمت اصلی 34,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ورودی لابی یک و نیم لنگه برجسته لوکس شیشه خور کد T-13

قیمت اصلی 32,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,000,000 تومان است.

درب لابی ساختمان دولنگه برجسته شیشه خور کد T-15

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

اجزا اصلی تشکیل دهنده درب لابی 

چهارچوب : بخش مهم از اجرا یک درب لابی را چهارچوب تشکیل می دهد که میزان کیفیت این محصول را بالا می برد. درب لابی در ابعاد های مختلف تولید می شود که بسته به تقاضای مشتری تغییر می کند. برای درب های لابی چهارچوب با ابعاد بالای 120 سانتی متر می باشد که به صورت دو لنگه و یا سه لنگه نیز اجرا می شود که بسته ابعاد و انتخاب مشتری قابل سفارشی سازی می باشد.

لنگه اصلی: یک درب لابی ممکن است از یک یا دو درب بازشو تشکیل شود که همانطور که در بخش بالا محصولات درب لابی را مشاهده می کنید دارای رویه های مختلفی مثل رویه فلزی ، رنگ های پوششی پلی اورتان ، رنگ های با روکش  چوب طبیعی یا حتی طرح های ترکیبی مثل شیشه سکوریت و ترمووود ساخته می شوند که همگی مدل های درب لابی قابل سفارشی سازی به صورت شخصی می باشد.

لنگه های درب لابی برای بالا بردن ایمنی و غیر قابل نفوذ بودن با امنیت بالا از صفحه کشی با ورق فلزی به صورت سرتاسری درون لنگه درب و همینطور قوطی کشی افقی همانند استراکچر درب های ضد سرقت اهورا تولید می شود که البته قابل ارتقا به آپشن های مختلف مثل صفحه کشی داخلی و استفاده از قفل گاوصندوقی کاله ترک نیز می باشد.

لنگه کناری: در تولید درب لابی همانطور که قبلا گفته شده در ابعاد بالای 120 سانتی متر قابل ساخت هستند که از لحاظ روش ساخت در چند حالت تقسیم بندی می شوند :

یک و نیم لنگه : درب های یک نیم لنگه که همانطور از اسم این دسته مشخص هستند یک لنگه اصلی که معمولا 90 تا 100 سانتی عرض دارند و یک لنگه کوچک تر که از لنگه اصلی کوچک تر هستند قابلیت انجام مدل های مختلف مدرن و کلاسیک می باشد. لنگه کوچک هم قابلیت بازش باز شدن دارد و در مواقع نیاز می توانید باز کنید.

دو لنگه مساوی : در این حالت از درب لابی دو لنگه به یک اندازه ساخته می شوند که به آن ها درب لابی دو لنگه مساوی گفته می شود و هر دو درب به صورت بازشو می باشد و در مواقع نیاز هر دو لنگه باز می شوند.

دو لنگه کتیبه دار : در این حالت از ساخت درب های لابی برای درب های با ارتفاع بالا و غیر استاندارد می باشد که از کتیبه استفاده می شود و معمولا برای ارتفاع بالای 220 استفاده می شود که این کتیبه می توان شیشه سندبلایت یا شیشه سکوریت باشد یا از جنس رویه درب باشد که با انتخاب کارفرمایان عزیز قابل سفارشی می باشد.

حالت درب لابی : در این حالت لنگه اصلی وسط اجرا می شود و به صورت بازشو می باشد که تا عرض 120 سانتی متر قابل ایجاد بازشو دارد و دو لنگه کناری ثابت می باشد که روی لنگه کوچک می توان از شیشه با اسکلت بندی نیز استفاده کرد.

روکوب : در زیبایی درب های لابی روکوب تاثیر بسیار زیادی دارد و اهورا درب روکوب های ساده و تاجدار با شش مدل تولید می کند که با روکش های مختلف راش ، بلوط ، گردو قابل اجرا می باشد که زیبایی دوچندانی به محصول شما می دهد.

درب لابی ورودی، اهورا درب

 

مزیت استفاده از درب لابی ضد سرقت

 • استفاده از استراکچر سرتاسری با ورق های فولادی
 • تولید با کیفیت رنگ پلی اورتان ترک
 • استفاده از طرح های ضدسرقت ضدآب
 • ساخت انواع رویه های فلزی با رنگ کوره ای
 • انتخاب مدل های مخصوص فضای آزاد و مناطق شرجی و مرطوب
 • شاسی کشی تقویت شده و وجود کلاف فلزی برای امنیت بیشتر
 • امنیت بسیار بالا
 • دارای حداقل دو عدد قفل نسبت که هرکدام سه زبانه دارند
 • نصب آسان
 • استفاده از قفل گاصندوقی با امنیت بالا
 • دارای تنوع مدل های مختلف برجسته و ساده با انتخاب مشتری
 • تنوع رنگ و روکش های مختلف مثل بلوط، گردو یا راش
 • استفاده از شیشه های اسکلت بندی شده
 • استفاده از لنگه ضد دلیم برای جلوگیری از نفوذ
 • عایق صدا با استفاده از پلاستو فوم
 • مقاوم در مقابل ضربه
 • مقاوم در برابر آفتاب
 • عمر بالا

دسته بندی درب ورودی لابی

 • درب رویه فلزی
 • درب لابی روکش چوب طبیعی
 • درب با رنگ پوششی پلی اورتان
 • درب ترمووود
 • درب شیشه سکوریت
 • درب با طرح های ترکیبی

درب لابی با رویه فلزی

درب لابی رویه فلزی کاربرد زیادی در ساخت درب های لابی دارد و به دلیل داشتن ورق فلزی و کیفیت رنگ الکترواستاتیک کوره ای ، این محصول را مقاوم در مقابل تابش آفتاب و بارش باران کرده است و اهورا تواسته محصولاتی با انواع طرح های مدرن را به دسته تولید درب های لابی ضد سرقت خود اضافه کند که بسیار مورد استقبال مشتریان عزیز قرار گرفته است.

درب های رویه فلزی در طرح های مدرن و برجسته در پنج رنگ طوسی ، مشکی ، سفید ، ونگه ، دکورال (طرح چوب)  البته با کیفیت الکترواستاتیک کوره ای تولید می کند که در ابعاد و اندازه های مختلف نیز تولید می شود .

درب لابی رویه فلزی مشکی،اهورا درب

 

 

درب لابی با چه روکش چوب هایی تولید می شود؟

 • راش : یکی از رایج ترین روکش چوب هایی که در تولید درب استفاده می شود چوب راش می باشد که با نوجه موج چوب خاص خود و قیمت اقتصادی نسبت به چوب های دیگر بسیار مورد استفاده می باشد.
 • بلوط : چوب بلوط به دلیل داشتن بافت درشت خود معمولا برای پتینه کاری یا رنگ های ترکیبی مثل سفید طلایی استفاده می شود که زیبایی این محصولات با چوب بلوط دو چندان می شود
 • گردو : یکی از چوب های خاص این صنعت می باشد که به دلیل سیر و روشنی بافت خود این محصول را محبوب کرده است که به طرح های مدرن نمای زیبایی می بخشد.

درب لابی روکش گردو پلی اورتان ترک،اهورا درب

 

 

درب لابی با رنگ پوششی پلی اورتان

قبل از اینکه به توضیحات درب لابی بپردازیم باید بدونیم رنگ پوششی یعنی چی؟

درب هایی که میخوایم رنگ های سفید ، طوسی ، مشکی ، طوسی تیره داشته باشند ، جون میخواهیم رنگ های یکدست و یکپارچه باشند از ام دی اف خام استفاده می کنیم که رنگ ها به طور کامل روی ورق ام دی اف را پوشش بدهند بنابراین به این رنگ ها رنگ های پوششی گفته می شوند که البته به حساسیت و ظرافت بیشتری برای رنگ این محصولات باید به کار برد. این رنگ ها با کیفیت پلی اورتان کشور ترکیه می باشد که با کیفیت ترین رنگ موجود بازار ایران می باشد و نمای بسیار زیبایی به محصولات می بخشد

پس درب لابی با رنگ های سفید ، طوسی ، مشکی ، طوسی تیره را با رنگ پوششی می گویند.

درب لابی ترمووود

درب لابی با چوب ترمووود از مدرن ترین درب های لابی می باشد که استفاده بسیاری در مناطق شرجی شمالی کشور و همینطور جنوبی کشور که گرما و رطوبت زیادی دارد از این چوب استفاده می کنند. چوب ترمووود که نوعی چوب فرآوری شده تحت گرما با دستگاه های مخصوص می باشد در مقابل تابش آفتاب و بارش باران مقاومت دارد. این سبک از درب های لابی قابل ترکیب کردن با انواع شیشه سکوریت و ورق کامپوزیت را نیز دارد که قابل سفارشی سازی می باشد

این چوب ترمووود در ورق های با ضخامت 8 میلی متر و 16 میلی می باشد که بسته به انتخاب مشتری قابل سفارش می باشد.

درب لابی،اهورا درب

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه