درب ضد سرقت لوکس

⭐جدیدترین درب ضد سرقت لوکس و شیک [قیمت به روز اردیبهشت 1403]

درب ضد سرقت ترک طوسی دستگیره مخفی کد Z-7166

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ورودی پیوت مدرن رویه SPL دستگیره مخفی کد Z-7165

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترمووود و فلزی کد Z-7164

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود شیشه خور گارد استیل کد TR-150

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید لوکس ترکیبی کد Z-7148

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت کد Z-7163

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7137

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید ترکیبی شیشه کد Z-7140

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک قهوه ای شیشه سکوریت کد Z-7155

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی برجسته کد Z-7007

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای کلاسیک کد Z-7160

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای مدرن کد Z-7094

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح مدرن کد Z-7064

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای گردو طرح ونوس کد Z-7159

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن سفید کد Z-7048

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش بلوط کد Z-7157

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی طرح لوکس کد Z-7156

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه خور ترمووود جدید کد TR-130

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه سکوریت ترکیبی کد Z-7154

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه ای کلاسیک قهوه ای کد Z-7153

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و ترمووود Z-7152

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو کد Z-7151

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی لوکس برجسته کد Z-7150

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو کد Z-7058

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی سفید با روکوب تاجدار کد Z-7004

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی شیشه سکوریت و چوب کد Z-7149

قیمت اصلی 16,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن طرح دو رنگ کد Z-7029

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید و روکش گردو کد Z-7135

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد TR-120

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش چوب ترکیبی کد Z-7147

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کلاسیک کد Z-7098

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی قهوه ای مدرن کد ZF-139

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود و کامپوزیت کد Z-7110

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن نمونه پرفروش کد Z-7129

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7142

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن کد Z-7027

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی و روکش گردو کد Z-7081

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس مدرن روکش بلوط Z-7138

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7132

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن کد Z-7130

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کد Z-7125

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7144

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب لابی لوکس برجسته نما شیشه کد Z-6083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن کد Z-7116

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش بلوط و مشکی طرح مدرن کد Z-7044

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد ZF-136

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید دو قاب بیضی گلس کد Z-7001

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن ترکیبی کامپوزیت کد Z-7143

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و ترمو وود کد Z-7113

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن برجسته کد Z-7119

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح cnc کد Z-7041

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح کلاسیک برجسته کد Z-7047

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک سفید طلایی کد Z-7123

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس سلطنتی کلاسیک کد Z-7002

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو آمریکایی کد Z-7087

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی دکورال طرح دوقاب کد ZF-127

قیمت اصلی 35,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی کد ZF-133

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن طرح cnc کد Z-7102

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس قهوه ای چوب گردو کد Z-7056

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد ZG-20

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو طرح مدرن کد ZG-30

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو برجسته کد Z-7051

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc مدرن کد Z-7107

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی نما شیشه کد Z-7003

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی شیشه سکوریت کد LF-3000

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس شیشه و ترمو وود کد Z-7105

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و کامپوزیت کد Z-7108

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی نوار طلایی کد Z-7046

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن مشکی کد ZF-132

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و مشکی جدید کد Z-7096

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی مدرن ترکیبی کامپوزیت طلایی کد Z-7141

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح سه قاب برجسته کد Z-7016

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کلاسیک کد Z-7035

قیمت اصلی 16,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح مدرن رنگ مشکی کد ZF-104

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح برجسته کد Z-7088

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس مدرن ترکیبی کد Z-7091

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس کامپوزیت و روکش گردو کد Z-7095

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7134

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن روکش گردو و دودی کد Z-7031

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش بلوط و کامپوزیت کد Z-7146

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طوسی و کامپوزیت کد Z-7145

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد Z-7111

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی دو لنگه طرح مدرن Z-7052

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی مدرن کد Z-7057

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کد Z-7090

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح برجسته کد Z-7092

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد Z-7114

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت روکش گردو طرح مدرن کد ZG-10

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح شیشه و ترمو وود کد Z-7103

قیمت اصلی 17,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح دو قاب لوکس کد ZF-113

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح برجسته کد Z-7073

قیمت اصلی 14,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن گردویی و مشکی کد Z-7040

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته مدل کرکره کد Z-7005

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح برجسته تک قاب کد Z-7009

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی طرح کلاسیک کد Z-7026

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7121

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7122

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید لوکس کد Z-7022

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح مدرن کد Z-7049

قیمت اصلی 14,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید طلایی طرح برجسته کد Z-7055

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.
درب ضد سرقت لوکس

⭐جدیدترین درب ضد سرقت لوکس و شیک [قیمت به روز اردیبهشت 1403]

دسته بندی درب ضد سرقت لوکس

 • درب ضد سرقت روکش چوب طبیعی (قهوه ای)
 • درب ضد سرقت سلطنتی
 • درب ضد سرقت مدرن
 • درب ضد سرقت ترمووود
 • درب ضد سرقت شیشه سکوریت
 • درب ضد سرقت رویه فلزی
 • درب ضد سرقت طرح ترکیبی

درب ضد سرقت روکش چوب طبیعی

درب هایی که با روکش چوب تولید می شوند همیشه جزء پرتقاضا ترین درب های ضد سرقت لوکس بوده است که قابلیت انجام انواع مدل های cnc  و برجسته را دارد که با انتخاب با سلیقه مشتریان عزیز قابلیت تولید در انواع ابعاد و اندازه ها دارد که به درب ضد سرقت قهوه ای معروف هستند. درب های ضد سرقت چوبی با روکش های مختلفی تولید می شود که عبارت اند از :

 • چوب راش
 • چوب بلوط
 • چوب گردو

درب ضد سرقت لوکس روکش چوب گزدو

درب ضد سرقت مدرن

درب های ضد سرقت مدرن به درب هایی گفته می شود که دارای طرح حکاکی شده اما ساده دارند و رنگ های پوششی با کیفیت رنگ پلی اورتان ترک به رنگ های سفید ، مشکی ، طوسی رنگ می شوند. البته درب های مدرن با روکش چوب هم تولید می شوند که بیشترین روکش های چوب برای درب های مدرن چوب گردو می باشد که بسیار مورد توجه مدرن پسندان می باشد.

درب ضد سرقت مدرن با دسته بندی مختلفی تولید می شوند که عبارت اند از :

درب ضد سرقت لوکس سفید ،اهورا درب

 

قیمت درب ضد سرقت لوکس

عومل زیادی در تعیین قیمت درب های ضد سرقت لوکس و مدرن و اختلاف قیمت این سبک درب ها با دیگر درب ضد سرقت نقش دارند که عبارت اند از :

 • طرح برجسته روکش چوب طبیعی
 • استفاده از شیشه سندبلاست طراحی شده
 • یراق آلات لوکس
 • استفاده از شیشه سکوریت
 • تولید با چوب ترمووود
 • سفارش روکش چوب طبیعی
 • ساخت ابعاد خاص
 • استفاده از روکوب های تاجدار و خاص
 • درب رنگ پلی اورتان ترک
 • رویه فلزی مدرن طرحدار
 • ساختار لنگه داخلی تقویت شده
 • استفاده از قفل های گاوصندوقی
 •  سفارش طرح های ترکیبی

چرا اهورا درب را برای سفارش درب ضد سرقت لوکس  و مدرن انتخاب کنیم؟

اهورا درب با تولید درب های ضد سرقت لوکس و مدرن با تنوع بسیار بالا بیش از 200 مدل در انواع درب های روکش چوب ، درب ضد سرقت سلطنتی لاکچری ، درب  های با رنگ پلی اورتان و بکارگیری با کیفیت ترین مواد اولیه اعم از استفاده  از ورق فلزی با کیفیت برای چهارچوب و لنگه درب و ساختار داخلی ایمن در مقابل سرقت و ضربه و همینطور استفاده از ورق ام دی اف وارداتی با انواع روکش های چوب و رنگ درجه یک برای درب های ضد سرقت تولیدی این مجموعه توانسته رضایت مشتریان و کارفرمایان عزیز را جلب کند.

برای داشتن بهترین انتخاب پس از انتخاب مدل خود با پشتیبان فروش و توضیحات مشخصات فنی محصول خود مشاوره دریافت کنید.

>> سوالات متداول <<

درب ضد سرقت روکش چوب طبیعی راش ، بلوط و گردو ، ترمووود ، رویه فلزی ، ضد سرقت شیشه سکوریت  و درب ضد سرقت مدرن

بعضی از مدل ها دپو و آماده تحویل می باشد ولی بعضی از مدل ها قابل ساخت می باشد. برای استعلام از کارشناسان فروش لطفا تماس بگیرید یا در شبکه های اجتماعی پیام بگذارید.

قهوه ای ، سفید ، مشکی ، طوسی ، دودی 

ساخت درب های ابعاد خاص بین 15 تا 20 روز کاری زمان نیاز دارد

قیمت درج شده شامل درب و چهارچوب و یراق آلات می باشد

ابعاد استاندارد درب های ضد سرقت 105 در 210 می باشد و مبنای قیمتی محصولات می باشد و در ابعاد 110 و 115 نیز با افزایش قیمت جزئی  قابل تولید می باشد

تمامی محصولات این مجموعه با رنگ پلی اورتان وارداتی کشور ترکیه تولید می شوند

بله ، درب های ضد سرقت این مجموعه شامل پنج سال ضمانت کتبی رنگ رویه و یراق آلات می باشد

بله ، محصولات ما قابل ارسال به سراسر کشور می باشد

قیمت های درج شده شامل روکوب های چوبی نمی باشند و به صورت پیش فرض شامل چهارچوب فلزی می باشد و قیمت روکوب چوبی به محصول اضافه می شوند.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه