درب ضد سرقت قهوه ای

✔ لیست انواع درب ضد سرقت قهوه ای چوب طبیعی [سوخته و روشن]

درب ضد سرقت مدرن ترمووود و فلزی کد Z-7164

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود شیشه خور گارد استیل کد TR-150

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت کد Z-7163

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7137

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح چوب کد ZF-140

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک قهوه ای شیشه سکوریت کد Z-7155

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی برجسته کد Z-7007

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای کلاسیک کد Z-7160

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای مدرن کد Z-7094

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود مدرن کد TR-140

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح مدرن کد Z-7064

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای گردو طرح ونوس کد Z-7159

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت ترمووود شیشه دار LT-1700

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش بلوط کد Z-7157

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه خور ترمووود جدید کد TR-130

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه ای کلاسیک قهوه ای کد Z-7153

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو کد Z-7151

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو کد Z-7058

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد TR-120

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش چوب ترکیبی کد Z-7147

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه و روکش راش کد Z-7045

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کلاسیک کد Z-7098

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی قهوه ای مدرن کد ZF-139

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود و کامپوزیت کد Z-7110

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس مدرن روکش بلوط Z-7138

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7132

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کد Z-7125

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای تیره کلاسیک کد Z-7133

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب لابی لوکس برجسته نما شیشه کد Z-6083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش بلوط و مشکی طرح مدرن کد Z-7044

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و ترمو وود کد Z-7113

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لابی روکش چوب کد LZ-5072

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس سلطنتی کلاسیک کد Z-7002

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو آمریکایی کد Z-7087

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی دکورال طرح دوقاب کد ZF-127

قیمت اصلی 35,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود شیشه خور مدرن کد TR-360

قیمت اصلی 18,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای آزاد کد LT-2080

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس قهوه ای چوب گردو کد Z-7056

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد ZG-20

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو طرح مدرن کد ZG-30

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو برجسته کد Z-7051

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی نما شیشه کد Z-7003

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس شیشه و ترمو وود کد Z-7105

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای کلاسیک برجسته کد Z-7062

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی کامپوزیت و چوب کد Z-7084

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی رنگ دکورال جدیدکد ZF-111

قیمت اصلی 36,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح سه قاب برجسته کد Z-7016

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-40

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کلاسیک کد Z-7035

قیمت اصلی 16,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن رنگ دکورال کد ZF-107

قیمت اصلی 15,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته ونوس کد Z-7063

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس کامپوزیت و روکش گردو کد Z-7095

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7134

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود مدرن مناسب فضای باز کد TR-20

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش بلوط و کامپوزیت کد Z-7146

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش چوب طرح cnc کد Z-7128

قیمت اصلی 13,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طرح سه قاب کد Z-7127

قیمت اصلی 13,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-50

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش چوب مدرن Z-7139

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد Z-7111

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-10

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کد Z-7090

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح برجسته کد Z-7092

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش گردو کد ZG-260

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد Z-7114

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کلاسیک کد Z-7117

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط و کامپوزیت کد LB-3006

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت روکش گردو طرح مدرن کد ZG-10

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش گردو یک و نیم لنگه کد ZG-40

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود طرح مدرن مناسب فضای باز کد TR-11

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای سه قاب برجسته کد Z-7011

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود طرح برجسته مدرن کد TR-80

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طرح cnc کد Z-7104

قیمت اصلی 14,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-60

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته مدل کرکره کد Z-7005

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح برجسته تک قاب کد Z-7009

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کد Z-7010

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-70

قیمت اصلی 16,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی طرح کلاسیک کد Z-7026

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود شیشه خور طرح مدرن کد TR-100

قیمت اصلی 17,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن یک و نیم لنگه کد TR-110

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور طرح چوب کد ZF-120

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور طرح چوب کد ZF-125

قیمت اصلی 14,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش pvc کد Z-7097

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کد Z-7136

قیمت اصلی 15,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح شطرنجی کد Z-7126

قیمت اصلی 13,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود طرح مدرن یراق مشکی کد TR-90

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طرح cnc مدرن کد Z-7013

قیمت اصلی 13,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی رنگ دکورال کد ZF-109

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس برجسته با روکوب تاجدار کد Z-7060

قیمت اصلی 18,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته روکش بلوط کد Z-7106

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کلاسیک کد Z-7131

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح ونوس کد Z-302

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضدسرقت قهوه ای آبنوس برجسته کد Z-304

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح cnc نیمه برجسته کد Z-7008

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس کلاسیک منبت کد Z-7124

قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-30

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضدسرقت روکش بلوط طرح کلاسیک کد Z-7037

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب آپارتمان دو لنگه شیشه خور طرح برجسته کد Z-7038

قیمت اصلی 39,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش بلوط کد Z-7039

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای

به دربهایی که که با استفاده از رویه روکش چوب طبیعی با انواع طرح های ساده cnc شده یا برجسته به انواع رنگ های گردویی با کیفیت رنگ پلی اورتان ترک تولید می شوند را درب ضد سرقت قهوه ای می نامند که دارای رنگ بندی مختلف تیره و روشن و متوسط  می باشند.

این درب ها که  با چوب طبیعی اجرا شده اند بر روی ام دی اف هایی با ضخامت های مختلف 8 میلی متر و 12 میلی متر با دستگاه های مخصوص و تحت شرایط خاص پرس می شوند و با رنگ پلی اورتان ترک رنگ آمیزی می شوند که جلوه زیبایی به منزل یا ویلا شما می دهند که به دو دسته مدرن و کلاسیک دسته بندی می شوند.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس مدرن،اهورا درب

در درب ضد سرقت قهوه ای چه چوب هایی استفاده می شود؟

  • چوب راش : یکی از بیشترین استفاده در صنعت تولید درب ضد سرقت را چوب راش دارد که دارای پروفیل های با تنوع زیادی در انواع سایز ها می باشد که قابل تولید با طرح هایی با تنوع زیاد می باشد که قابلیت رنگ آمیزی با کالیته رنگ های مختلف سیر یا روشن با کیفیت رنگ پلی اورتان ترک می باشد که با کیفیت ترین رنگ موجود در ایران می باشد.
  • چوب بلوط : این چوب به دلیل دارا بودن بافت درشت و منظم خود بیشترین استفاده در درب های ضد سرقت پتینه کاری شده سفید طلایی و روکش های طرح جناقی دارد که به راحتی می توان از بافت درشت این چوب استفاده کردن و رنگ های سفید طلایی که به رنگ های کهنه کاری شده معروف هستند تولید کررد. البته از این چوب برای رنگ های گردویی هم استفاده می شود.
  • چوب گردو : این چوب از خاص ترین چوب ها در این صنعت می باشد که جلوه بسیار زیبایی به درب های ضدسرقت می دهد. این چوب به دلیل رنگ ذاتی خود که سیر و روشنی خاصی در خود دارد با اجرا رنگ پلی اورتان ترک نمای بسیار زیبا و متفاوتی به محصولات ما می دهد که این چوب را یکی از محبوب ترین چوب های این صنعت کرده است که در طرح های مختلفی تولید می شود.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس،اهورا درب

دسته بندی درب قهوه ای با روکش چوب طبیعی

  • مدرن
  • کلاسیک
  • نئو کلاسیک
  • لوکس سلطنتی

درب ضدسرقت روکش چوب مدرن دارای چه مشخصه ای می باشد؟

درب ضد سرقت مدرن دارای سبک های متفاوتی می باشد که یکی از این سبک های درب های روکش چوب طبیعی می باشد که با استفاده از چوب طبیعی و البته با پیاده طرح های ساده که اغلب cnc شده با دستگاه مخصوص می باشد که معمولا بیش ترین درب های تولیدی این سبک درب ها با چوب گردو تولید می شوند که از پرفروش ترین درب ضد سرقت مدرن این مجموعه می باشد.

درب قهوه ای لوکس سلطنتی

این درب ها معمولا دارای منبت کاری چوبی روی درب و طرح های برجسته شامل این دسته می شود که با روکش چوب راش یا گردو تولید می شود و معمولا از روکوب های منبت کاری شده مثل پلازا یا هخامنش استفاده می شوند. این سبک از درب های ضد سرقت که به طور کلی از لوکس ترین درب های این مجموعه به حساب می آید معمولا برای ورودی آپارتمان یا ویلا که به سبک کلاسییک ساخته شده اند استفاده می شود.

>> سوالات متداول <<

این درب ها از روکش چوب طبیعی ساخته می شوند 

بعضی از مدل ها دپو و آماده تحویل می باشد ولی بعضی از مدل ها قابل ساخت می باشد. برای استعلام از کارشناسان فروش لطفا تماس بگیرید یا در شبکه های اجتماعی پیام بگذارید.

ساخت درب های ابعاد خاص بین 15 تا 20 روز کاری زمان نیاز دارد

قمت درج شده شامل درب و چهارچوب و یراق آلات می باشد

ابعاد استاندارد درب های ضد سرقت 105 در 210 می باشد و مبنای قیمتی محصولات می باشد و در ابعاد 110 و 115 نیز با افزایش قیمت جزئی  قابل تولید می باشد

تمامی محصولات این مجموعه با رنگ پلی اورتان وارداتی کشور ترکیه تولید می شوند

بله ، درب های ضد سرقت این مجموعه شامل پنج سال ضمانت کتبی رنگ رویه و یراق آلات می باشد

بله ، محصولات ما قابل ارسال به سراسر کشور می باشد

قیمت های درج شده شامل روکوب های چوبی نمی باشند و به صورت پیش فرض شامل چهارچوب فلزی می باشد و قیمت روکوب چوبی به محصول اضافه می شوند.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه