درب ضد سرقت سفید

* پرفروش ترین مدل درب ضد سرقت سفید مدرن* جدید و شیک*

درب ضد سرقت سفید لوکس ترکیبی کد Z-7148

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید ترکیبی شیشه کد Z-7140

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن سفید شیشه سکوریت کد Z-7162

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن کد Z-7161

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن سفید کد Z-7048

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی سفید با روکوب تاجدار کد Z-7004

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید و روکش گردو کد Z-7135

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7142

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7144

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد ZF-136

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید دو قاب بیضی گلس کد Z-7001

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد LF-5200

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن برجسته کد Z-7119

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک سفید طلایی کد Z-7123

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن طرح cnc کد Z-7102

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc مدرن کد Z-7107

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن سفید کد ZF-106

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc کد Z-7015

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح برجسته کد Z-7032

قیمت اصلی 14,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح برجسته کد Z-7017

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی مدرن کد Z-7057

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور کد ZF-121

قیمت اصلی 13,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد ZF-130

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید کد ZF-137

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو و سفید کد Z-7036

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح برجسته کد Z-7073

قیمت اصلی 14,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید دو رنگ طرح مدرن کد Z-7030

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح دوقاب برجسته کد Z-7034

قیمت اصلی 14,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور سفید کد ZF-124

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح کلاسیک سفید کد ZF-128

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی شیشه خور سفید کد LF-900

قیمت اصلی 40,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید کلاسیک کد ZF-135

قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7121

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7122

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور دو لنگه کد ZF-110

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح مدرن کد Z-7093

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید لوکس کد Z-7022

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ورودی نما شیشه خور سفید کد M-552

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب لابی ضدسرقت فلزی شیشه خور کد LF-300

قیمت اصلی 39,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید طلایی طرح برجسته کد Z-7055

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید جدید نما شیشه کد Z-7072

قیمت اصلی 14,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی لوکس سفید کد ZF-126

قیمت اصلی 13,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی کلاسیک سفید کد ZF-131

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس پتینه طلایی کد Z-7101

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید کلاسیک کد ZF-134

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی شیشه خور سفید کد ZF-138

قیمت اصلی 13,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت جدید پتینه سفید طلایی کد Z-7059

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ورودی ضد سرقت سفید نما شیشه کد Z-7086

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس پتینه طلایی برجسته کد Z-7099

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب یکرو فلزی طرح ونوس کد ZF-103

قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,500,000 تومان است.

دسته بندی درب ضد سرقت سفید

  • درب ضد سرقت سفید رنگ پلی اورتان
  • درب ضد سرقت رنگ پتینه سفید طلایی
  • درب ضد سرقت فلزی سفید
  • درب ضد سرقت ترکیبی

درب ضد سرقت با رنگ پلی اورتان

درب های تولیدی این مجموعه که با رنگ سفید تولید می شوند از پرفروش ترین درب های این مجموعه می باشد که در طرح های مدرن و برجسته می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته و به رنگ های روز این صنعت تبدیل شده است و بسیار مورد تقاضا مدرن پسندان می باشد.درب های این مجموعه با کیفیت پلی اورتان می باشد که از با کیفیت ترین رنگ های موجود بازار ایران می باشد و این رنگ وارداتی کشور ترکیه می باشد.

درب ضد سرقت سفید،اهورا درب

 

درب ضد سرقت رنگ پتینه سفید طلایی

درب های ضد سرقت که به صورت سفید طلایی تولید می شوند با استفاده روکش چوب طبیعی بلوط به دلیل بافت درشت چوب استفاده می کند که در دسته درب های کلاسیک تقسیم بندی می شوند. این درب ها که نوعی درب ضد سرقت سفید می باشد و در این دسته تقسیم بندی شده اند. این دسته از محصولات هم به دلیل لوکس بودن این محصولات برای ورودی ویلا و ساختمان های لوکس و همینطور همه درب های ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.

درب ضد سرقت فلزی سفید

درب های ضد سرقت با رویه فلزی با کیفیت رنگ الکترواستاتیک به دلیل استفاده از ورق های فلزی در مقابل تابش آفتاب و بارش باران مقاومت دارد و مناسب برای مناطقی که رطوبت بالایی دارند مانند مناطق شمالی کشور و همینطور شهرهای جنوبی کشور که در مجاورت دریا می باشد و رطوبت و گرمای زیادی دارند مناسب استفاده می باشد .

درب های ضد سرقت فلزی در پنج رنگ طوسی ، مشکی ، سفید ، ونگه ، دکورال (طرح چوب) با انواع طرح های مدرن کلاسیک تولید می شود.

>> سوالات متداول <<

درب ضد سرقت رنگ پوششی ، درب های ضد سرقت رویه فلزی ، رنگ های پتینه سفید و طلایی ، طرح های ترکیبی

شیشه سکوریت ، کامپوزیت ، روکش چوب طبیعی گردو ، بلوط ، راش 

بعضی از مدل ها دپو و آماده تحویل می باشد ولی بعضی از مدل ها قابل ساخت می باشد. برای استعلام از کارشناسان فروش لطفا تماس بگیرید یا در شبکه های اجتماعی پیام بگذارید.

ساخت درب های ابعاد خاص بین 15 تا 20 روز کاری زمان نیاز دارد

قمت درج شده شامل درب و چهارچوب و یراق آلات می باشد

ابعاد استاندارد درب های ضد سرقت 105 در 210 می باشد و مبنای قیمتی محصولات می باشد و در ابعاد 110 و 115 نیز با افزایش قیمت جزئی  قابل تولید می باشد

تمامی محصولات این مجموعه با رنگ پلی اورتان وارداتی کشور ترکیه تولید می شوند

بله ، درب های طوسی این مجموعه شامل پنج سال ضمانت کتبی رنگ رویه و یراق آلات می باشد

بله ، محصولات ما قابل ارسال به سراسر کشور می باشد

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه