درب ضد سرقت ترک

⭐خرید درب ضد سرقت ترک اصل [ آپدیت 1403/03/23]

درب ضد سرقت تمام شیشه سکوریت کد Z-7167

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک طوسی دستگیره مخفی کد Z-7166

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ورودی پیوت مدرن رویه SPL دستگیره مخفی کد Z-7165

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترمووود و فلزی کد Z-7164

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود شیشه خور گارد استیل کد TR-150

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید لوکس ترکیبی کد Z-7148

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت کد Z-7163

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7137

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید ترکیبی شیشه کد Z-7140

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح چوب کد ZF-140

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LT-8000

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن سفید شیشه سکوریت کد Z-7162

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک قهوه ای شیشه سکوریت کد Z-7155

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی برجسته کد Z-7007

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن کد Z-7161

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای کلاسیک کد Z-7160

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای مدرن کد Z-7094

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود مدرن کد TR-140

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح مدرن کد Z-7064

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای گردو طرح ونوس کد Z-7159

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن شیشه سکوریت کد Z-7158

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت ترمووود شیشه دار LT-1700

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن سفید کد Z-7048

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی شیشه و ترمو وود کد Z-7089

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش بلوط کد Z-7157

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی طرح لوکس کد Z-7156

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه خور ترمووود جدید کد TR-130

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه سکوریت ترکیبی کد Z-7154

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه ای کلاسیک قهوه ای کد Z-7153

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و ترمووود Z-7152

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو کد Z-7151

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی لوکس برجسته کد Z-7150

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو کد Z-7058

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی سفید با روکوب تاجدار کد Z-7004

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی شیشه سکوریت و چوب کد Z-7149

قیمت اصلی 16,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن طرح دو رنگ کد Z-7029

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید و روکش گردو کد Z-7135

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد TR-120

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش چوب ترکیبی کد Z-7147

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه و روکش راش کد Z-7045

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کلاسیک کد Z-7098

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی قهوه ای مدرن کد ZF-139

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود و کامپوزیت کد Z-7110

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن نمونه پرفروش کد Z-7129

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7142

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن کد Z-7027

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی و روکش گردو کد Z-7081

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس مدرن روکش بلوط Z-7138

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7132

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن کد Z-7130

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کد Z-7125

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای تیره کلاسیک کد Z-7133

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7144

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب لابی لوکس برجسته نما شیشه کد Z-6083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن کد Z-7116

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش بلوط و مشکی طرح مدرن کد Z-7044

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد ZF-136

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید دو قاب بیضی گلس کد Z-7001

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن ترکیبی کامپوزیت کد Z-7143

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد LF-5200

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و ترمو وود کد Z-7113

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن برجسته کد Z-7119

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7118

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح cnc کد Z-7041

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح کلاسیک برجسته کد Z-7047

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کامپوزیت ترکیبی کد Z-7054

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک سفید طلایی کد Z-7123

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لابی روکش چوب کد LZ-5072

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک شیشه سکوریت و ترمووود کد Z-7053

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس سلطنتی کلاسیک کد Z-7002

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو آمریکایی کد Z-7087

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی دکورال طرح دوقاب کد ZF-127

قیمت اصلی 35,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی کد ZF-133

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود شیشه خور مدرن کد TR-360

قیمت اصلی 18,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای آزاد کد LT-2080

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن طرح cnc کد Z-7102

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس قهوه ای چوب گردو کد Z-7056

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد ZG-20

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو طرح مدرن کد ZG-30

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو برجسته کد Z-7051

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس دو لنگه مدرن روکش گردو کد Z-7071

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc مدرن کد Z-7107

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن سفید کد ZF-106

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن دو لنگه کد ZF-129

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی نما شیشه کد Z-7003

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی شیشه سکوریت کد LF-3000

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس شیشه و ترمو وود کد Z-7105

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و کامپوزیت کد Z-7108

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای کلاسیک برجسته کد Z-7062

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc کد Z-7015

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن طوسی کد ZF-117

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی کامپوزیت و چوب کد Z-7084

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی مشکی طرح مدرن کد ZF-115

قیمت اصلی 35,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی رنگ دکورال جدیدکد ZF-111

قیمت اصلی 36,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی نوار طلایی کد Z-7046

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن مشکی کد ZF-132

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن رنگ طوسی کد ZF-112

قیمت اصلی 36,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و مشکی جدید کد Z-7096

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی مدرن ترکیبی کامپوزیت طلایی کد Z-7141

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح سه قاب برجسته کد Z-7016

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

دسته بندی اصلی درب ضد سرقت ترک

به چه درب هایی درب ضد سرقت ترک گفته می شود؟

درب ضد سرقت ترک یکی از محبوب ترین درب های ایمن مورد استفاده در بازار ایران می باشد که علاقه زیادی بین سازنده ساختمان های لوکس و مدرن داشته است. در گذشته نه چندان دور ، قبل از بالا رفتن قیمت ارز در سال های اخیر در کشور با توجه به پایین بودن قیمت ارز بین المللی انواع درب ورودی ضد سرقت از کشور های همسایه به خصوص ترکیه به کشور وارد میشد و به دلیل اختلاف قیمت مناسب با درب ضد سرقت تولیدی در ایران ، درب ضد سرقت ترک وارداتی بسیار مورد استفاده قرار میگرفت که استفاده از درب های وارداتی ترک به نوبه خود مضراتی هم داشت که در بخش های به آن می پردازیم.

اما متاسفانه با بالا رفتن قیمت ارز و افزایش قیمت تمام شده این درب وارداتی برای وارد کننده و همینطور در نهایت برای مصرف کننده (بین 800 تا 1500 دلار)، واردات این دسته از محصولات به حداقل رسیده است و عملا واردات درب ضد سرقت ترک ، با وجود رقیبان در کشور مقرون به صرفه نیست و چند سالی است که درب ضد سرقت با متریال وارداتی در داخل کشور تولید و توزیع می شود که مجموعه اهورا درب یکی از فعالان بخش تولید درب ضد سرقت می باشد که 15 ساله در این حوزه فعالیت دارد.

درب ضد سرقت ترک ترموود اهورا درب

خرید درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترک در کارخانه های تولیدی در ایران مونتاژ می شود و همواره سعی شده با واردات مواد مصرفی در این درب ها مانند رویه های درب ، رنگ های چوب ، رنگ های پوششی ، روکش های چوب طبیعی و ورق های فولادی و همینطور یراق آلات درب تماما از اجناس وارداتی از کشور ترکیه و درجه یک استفاده می شود تا درب ها به بهرین کیفیت تولید و عرضه شود. برای اطلاعات بیشتر مقاله راهنمای خرید درب ضد سرقت ترک را مطالعه فرمایید.

درب ضد سرقت ترک سفید شیشه سکوریت ،اهورا درب

مزایا استفاده از درب ضد سرقت ترک اهورا درب

 • کیفیت بالا درب ها
 • تنوع بیش از 300 مدل
 • سفارشی سازی در ابعاد و مدرن
 • قابلیت ارتقاء استراکچر داخلی
 • قابلیت نصب بدون تخریب به درخواست شما
 • تولید در سبک های مدرن و کلاسیک
 • استراکچر داخلی تمام فلزی و قوطی کشی شده
 • ضد دیلم و ضد ضربه
 • رنگ رویه پلی اورتان ترکیه
 • رنگ الکترواستاتیک کوره چهارچوب ها
 • ضد خش بودن رنگ ها چهارچوب
 • تولید مدل های فلزی ، چوبی ، شیشه ای
 • انواع سبک های مدرن و نئوکلاسیک

ابعاد استاندارد درب ضد سرقت ترک

در مجموعه اهورا انواع درب های ضد سرقت در سبک های مختلف قابل تولید می باشد که با محیط نصب شما قابلیت سفارشی می باشد  ولی به طور معمول به صورت پشت در پشت چهارچوب 110 سانتی متر و در ارتفاع 210 سانتی متر تولید می شود که بسته به سفارش قابلیت تغییر در انواع مدل ها را دارد. برای آشنایی با انواع ابعاد درب ضد سرقت مقاله سایت را مطالعه فرمایید.

درب ضد سرقت ترک شیشه سکوریت مشکی، اهورا درب

قیمت درب ضد سرقت ترک

عوامل زیادی در قیمت درب ضد سرقت ترک تاثیر گذار می باشد که عبارت اند از :

 • ابعاد درب ضد سرقت
 • جنس رویه درب
 • استفاده از چوب های طبیعی
 • روکوب های تاجدار مورد استفاده
 • تقویت استراکچر داخلی لنگه درب
 • اضافه کردن آپشن مانند قفل گاوصندوقی
 • سفارش رنگ های خاص

درب ضد سرقت ترک چوبی اهورا درب

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید و برای مشاهده انواع درب ضد سرقت ترک به نشانی دفتر خیابان فاطمی ، خیابان رهی معیری ، پلاک 10 ، واحد 11 مراجعه فرمایید.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه