درب ضد سرقت

⭐خرید و قیمت درب ضد سرقت مدرن و جدید ✓ آپدیت قیمت اردیبهشت 1403

درب ضد سرقت ترک طوسی دستگیره مخفی کد Z-7166

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب ورودی پیوت مدرن رویه SPL دستگیره مخفی کد Z-7165

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترمووود و فلزی کد Z-7164

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود شیشه خور گارد استیل کد TR-150

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید لوکس ترکیبی کد Z-7148

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود و شیشه سکوریت کد Z-7163

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7137

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سفید ترکیبی شیشه کد Z-7140

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی طرح چوب کد ZF-140

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ورودی ساختمان مدرن ترمووود و شیشه سکوریت کد LT-8000

قیمت اصلی 41,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن سفید شیشه سکوریت کد Z-7162

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک قهوه ای شیشه سکوریت کد Z-7155

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی برجسته کد Z-7007

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن کد Z-7161

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای کلاسیک کد Z-7160

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس قهوه ای مدرن کد Z-7094

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمووود مدرن کد TR-140

قیمت اصلی 14,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح مدرن کد Z-7064

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای گردو طرح ونوس کد Z-7159

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن شیشه سکوریت کد Z-7158

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت ترمووود شیشه دار LT-1700

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن سفید کد Z-7048

قیمت اصلی 13,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی شیشه و ترمو وود کد Z-7089

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش بلوط کد Z-7157

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی طرح لوکس کد Z-7156

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه خور ترمووود جدید کد TR-130

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه سکوریت ترکیبی کد Z-7154

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت شیشه ای کلاسیک قهوه ای کد Z-7153

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و ترمووود Z-7152

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو کد Z-7151

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی لوکس برجسته کد Z-7150

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو کد Z-7058

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سلطنتی سفید با روکوب تاجدار کد Z-7004

قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی شیشه سکوریت و چوب کد Z-7149

قیمت اصلی 16,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن طرح دو رنگ کد Z-7029

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید و روکش گردو کد Z-7135

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مدرن کد TR-120

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن روکش چوب ترکیبی کد Z-7147

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن شیشه و روکش راش کد Z-7045

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کلاسیک کد Z-7098

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی قهوه ای مدرن کد ZF-139

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,200,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود و کامپوزیت کد Z-7110

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن نمونه پرفروش کد Z-7129

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طلایی لوکس کد Z-7142

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح مدرن کد Z-7027

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی و روکش گردو کد Z-7081

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس مدرن روکش بلوط Z-7138

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای مدرن کد Z-7132

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی مدرن کد Z-7130

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای برجسته کد Z-7125

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای تیره کلاسیک کد Z-7133

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش بلوط پتینه کد Z-7144

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب لابی لوکس برجسته نما شیشه کد Z-6083

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن کد Z-7116

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش بلوط و مشکی طرح مدرن کد Z-7044

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد ZF-136

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید دو قاب بیضی گلس کد Z-7001

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی تیره مدرن ترکیبی کامپوزیت کد Z-7143

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب لابی ضد سرقت فلزی سفید مدرن کد LF-5200

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و ترمو وود کد Z-7113

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن برجسته کد Z-7119

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن روکش گردو کد Z-7118

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح cnc کد Z-7041

قیمت اصلی 14,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت طوسی طرح کلاسیک برجسته کد Z-7047

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس طرح کامپوزیت ترکیبی کد Z-7054

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک سفید طلایی کد Z-7123

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لابی روکش چوب کد LZ-5072

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک شیشه سکوریت و ترمووود کد Z-7053

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس سلطنتی کلاسیک کد Z-7002

قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس روکش گردو آمریکایی کد Z-7087

قیمت اصلی 17,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی دکورال طرح دوقاب کد ZF-127

قیمت اصلی 35,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی کد ZF-133

قیمت اصلی 15,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک ترمووود شیشه خور مدرن کد TR-360

قیمت اصلی 18,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای آزاد کد LT-2080

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید مدرن طرح cnc کد Z-7102

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترک لوکس قهوه ای چوب گردو کد Z-7056

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو برجسته کد ZG-20

قیمت اصلی 15,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای روکش گردو طرح مدرن کد ZG-30

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای لوکس روکش گردو برجسته کد Z-7051

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس دو لنگه مدرن روکش گردو کد Z-7071

قیمت اصلی 30,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc مدرن کد Z-7107

قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن سفید کد ZF-106

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن دو لنگه کد ZF-129

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس سلطنتی نما شیشه کد Z-7003

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مشکی شیشه سکوریت کد LF-3000

قیمت اصلی 33,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس شیشه و ترمو وود کد Z-7105

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن طوسی و کامپوزیت کد Z-7108

قیمت اصلی 16,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,900,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای کلاسیک برجسته کد Z-7062

قیمت اصلی 14,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت سفید طرح cnc کد Z-7015

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن طوسی کد ZF-117

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,700,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن ترکیبی کامپوزیت و چوب کد Z-7084

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی مشکی طرح مدرن کد ZF-115

قیمت اصلی 35,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت رویه فلزی رنگ دکورال جدیدکد ZF-111

قیمت اصلی 36,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,100,000 تومان است.

درب ضد سرقت مدرن مشکی نوار طلایی کد Z-7046

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن مشکی کد ZF-132

قیمت اصلی 15,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت فلزی مدرن رنگ طوسی کد ZF-112

قیمت اصلی 36,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,400,000 تومان است.

درب ضد سرقت لوکس ترکیبی کامپوزیت و مشکی جدید کد Z-7096

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب ضد سرقت مشکی مدرن ترکیبی کامپوزیت طلایی کد Z-7141

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.

درب ضد سرقت قهوه ای طرح سه قاب برجسته کد Z-7016

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت ترمو وود مناسب فضای باز طرح مدرن کد TR-40

قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,800,000 تومان است.

درب ضد سرقت اهورا

ساختار داخلی درب ضد سرقت

درب ضد سرقت دارای قسمت های مختلفی می باشد که در اینجا به توضیحی مختصر درباره قسمت های مختلف درب ضد سرقت اهورا می پردازیم

چهارچوب اصلی

یکی از بخش های مهم درب ضد سرقت چهارچوب می باشد که نشان دهنده کیفیت محصول می باشد و با استفاده از دستگاه های پیشرفته خمکاری به اشکال مختلفی قابل تبدیل می باشد که در ضخامت های مختلف قابل اجرا می باشد مانند ضخامت 1.25 میلی متر که کاربرد ترین نوع از ورق های فلزی می باشد که کیفیت بسیار خوبی برای در ضد سرقت ایجاد می کند.

رنگ چهارچوب درب ضد سرقت

کیفیت چهارچوب درب ضد سرقت از نوع الکترواستاتیک کوره ای می باشد که بسیار ضخیم و مقاوم بسیار خوبی در مقابل ضربه و خراش و در مقابل بارش باران و تابش آفتاب دارد.

چهارچوب درب ضد سرقت اهورا در پنج رنگ طوسی، مشکی ، سفید ، ونگه ، دکورال تولید می شوند که بسته به طرح و مدل انتخابی قابل تولید و اجرا به انتخاب مشتری می باشد .

چهارچوب ها درب ضد سرقت با توجه به ضخامت دیوار محیط اجرا  قابلیت تغییر دارند که در اندازه 14 سانتی متر و 18 سانتی قابل تولید می باشد.

لنگه درب

این قسمت از درب ضد سرقت که بدنه اصلی درب را تشکیل می دهد از لنگه رول فرمینگ شده ساخته شده است که با استفاده از ورق دوبل شده ساخته می شود که در بین آن صفحه کشی داخلی و عایق صدا قرار می گیرد که بخش اصلی ساختار یک درب ضد سرقت می باشد.

صفحه کشی داخلی

درب های ضد سرقت اهورا درب به صورت پیش فرض از ورق سرتاسری 100 درصدی که بدون فضای داخلی داخل لنگه درب استفاده می شود که برای حفاظت بیشتر و ضد دیلم شدن این درب ها از قوطی کشی که به صورت افقی جوش می شود اجرا می شود .

این مجموعه به صورت آپشنال مواردی از تقویت صفحه کشی داخلی و قوطی کشی افقی و عمودی نیز به بخش تولیدات اضافه کرده است.

رزت های درب ضد سرقت

درب های ضد سرقت برای پوشش قفل و سیلندر از رزت های با رنگ های مختلف و البته آبکاری شده در اشکال مربعی و دایره ای استفاده می شود. ابن رزت ها در رنگ های طلایی ، نقره ای ، مشکی ، زیتونی تولید می شود که قابل انتخاب توسط مشتری می باشد.

رویه های درب ضد سرقت

متریال تمام درب های ضد سرقت تولیدی این مجموعه از جنس فلزی می باشد که میتوان برای پوشش این ورق های داخل درب از رویه های ورق ام دی اف که در ضخامت های مختلف تولید و استفاده می شود.

رویه های درب ضد سرقت از ضخامت ورق های مختلف 8 میل ، 10 میل استفاده می شود که ورق های با ضخامت 8 میل از پرکاربردترین ورق ها می باشد0

این ورق ها به دو حالت با روکش چوب طبیعی و بدون روکش طبیعی اجرا می شوند که در حالت اول با روکش چوب طبیعی به رنگ های قهوه ای پلی اورتان ترک اجرا و تولید می شود و همینطور رویه های بدون روکش چوب طبیعی (ام دی اف خام) به رنگ های پوششی پلی اورتان مثل طوسی ، مشکی ، سفید و طوسی تیره تبدیل می شوند. تمامی رویه های درب ضد سرقت این مجموعه پلی اورتان ترک می باشد.

عایق صوتی

درب های تولیدی این مجموعه دارای عایق صوتی پلاستو فوم می باشد که داخل درب قرار می گیرد. علاوه بر عایقی که بین درب قرار می گیرد این درب ها دارای نوار درزگیر نیز می باشد که بین لنگه درب و چهاچوب قرار می گیرد که باعث می شود صدا و گردو خاک از بیرون به داخل به کمترین حد خود برسد.

قفل و یراق آلات

در نهایت عاملی که باعث زیبایی درب های ضد سرقت می شود یراق الات درب انتخابی شما می باشد که شامل دستگیره ثابت ، رزت ها ، دستگیره متحرک داخلی ، قفل بالا و پایین ، سیلندر می باشد.

تمامی یراق آلات بکار رفته در این مجموعه  وارداتی و از برند کاله ترکیه می باشد و شامل پنج سال ضمانت کتبی این شرکت می باشد.

درب ضد سرقت مدرن و لوکس،اهورا درب

دسته بندی اصلی درب ضد سرقت

درب ضد سرقت قهوه ای

این درب نمایی با انواع روکش های چوب طبیعی مثل راش ، گردو ، بلوط با کیفیت رنگ پلی اورتان ترک با انواع طرح های ساده و برجسته تولید می شوند که با تنوع بالایی می توان از این محصولات را انتخاب کنید.

درب ضد سرقت سفید

درب های ضد سرقت سفید که از پرفروش ترین درب های این مجموعه می باشد که سبک مدرن و کلاسیک را قابل تولید می باشد. این درب سفید که شامل طرح های cnc نیز می باشد که بر روی ام دی اف های خام با طراحی خاص قابل پیاده سازی می باشد.

درب ضد سرقت شیشه ای

این نوع درب ها از شیشه به عنوان نما برا زیبا تر شدن استفاده می شود که انواع شیشه های سندبلاست برای طرح هایی کلاسیک و استفاده از شیشه سکوریت برای در های ضد سرقت مدرن استفاده می شود که برای محیط و فضاهای آزاد با ترکیب با ورق هایی مثل ترمو وود و رنگ های پوششی تولید می شود.

درب ضد سرقت فلزی

پرکاربردترین درب های ضد سرقت ، درب ضد سرقت فلزی می باشد که با استفاده از ورق های فلزی این محصول را عایق در مقابل تابش آفتاب و بارش باران کرده است و با کیفیت الکترواستاتیک در رنگ های طوسی، مشکی ، سفید ، ونگه و دکورال تولید می شوند که اهورا درب تواننسته با تولید طرح های مدرن توانسته توجه مشتریان برای محصولاتی که نیاز به درب حیاط یا درب های آپارتمان که در معرض بارش باران می باشند را جلب کرده است.

درب ضد سرقت لوکس و مدرن

این درب‌ها از سبک‌های مختلف ترکیبی تشکیل شده است که طرح‌های به روز و مدرن در این دسته قرار می‌گیرند درب‌های با شیشه سکوریت و کامپوزیت طرح‌های ترکیبی با مدل‌های سی‌ان‌سی و طرح‌های ترکیبی با روکش‌های چوب طبیعی مثل بلوط و گردو یا راش می‌توان مدل‌های بسیار زیادی را به وجود آورد که در این دسته قرار می‌گیرند که از سبک‌های درب های ضد سرقت مدرن مجموعه به حساب می آیند . درب‌های لوکس این مجموعه دارای سبک‌های مدرن با استفاده از ورق‌های کامپوزیت و شیشه سیکوریت و رنگ‌های پوششی پلی اورتان می‌باشد و طرح های کلاسیک این درب ها شامل طرح‌های منبت کاری شده که این طرح‌های که نسبت به طرح مدرن شلوغ‌تر هستند و منبت کاری با چوب طبیعی می باشند  این درب‌ها معمولاً که به درهایی کلاسیک معروف هستند در رنگ‌های طوسی ، مشکی و طرح‌های ترکیبی حتی رنگ سفید اجرا می‌شود که برای توضیحات بیشتراین مجموعه در دسته درب ‌های ضد سرقت لوکس و مدرن که  توضیح مفصل تری دادیم موجود می‌باشد

درب ضد سرقت مشکی

درب‌های ضد سرقت مشکی با استفاده از رویه های ام دی اف با انواع طرح‌های سی‌ان‌سی و برجسته که به صورت رنگ مشکی با کیفیت رنگ پلی اورتان ترک اجرا شده‌اند  رنگ‌ها که به تازگی بین مردم جا باز کرده مورد استقبال مدرن پسندان شده است .این درب‌ها معمولاً برای ورودی ویلا ورودی آپارتمان استفاده می‌شود که برای نمای آنها سبکی مدرن در نظر گرفته‌ شده است.

درب ضد سرقت طوسی 

پرفروش‌ترین رنگ بین درب‌های ضد سرقت ، درب ضد سرقت طوسی می باشد که در طرح های مدرن و کلاسیک اجرا می شود. این نوع درب هم همانند در ب های ضد سرقت‌های رنگ‌های پوششی مشکی و سفید به تازگی وارد چرخه تولید درب‌های ضد سرقت شده و و بسیار مورد استقبال و تقاضای مشترک مشتریان و کارفرمایان عزیز می‌باشد و از سبک مدرن دارای طرح‌های مختلف اجرا و تولید می‌شود.

درب ضد سرقت ترمو وود

درب‌های ضد سرقت ترموود به دلیل استفاده از چوب‌های فراوری شده ضد آب و ضد آفتاب می باشند که مناسب استفاده در فضا یا فضای باز حتی ورودی حیاط و ورودی ویلا می‌باشد که در معرض آفتاب تابش آفتاب و بارش باران می‌باشد این درب‌ها شامل طرح‌های مختلفی می‌باشد که برای مشاهده  محصولات ضد سرقت ترموود و اطلاع از مشخصات فنی آن ها به دسته درب‌های ضد سرقت ترمو وود مراجعه فرمایید.

این درب‌ها همانند درب‌های رویه فلزی مناسب فضای بیرونی می‌باشد که دارای انواع رنگ بندی ‌های مختلف تیره متوسط و روشن با کیفیت رنگ‌های پلی اورتان ترک می‌باشد که بسته به تقاضا و انتخاب مشتری و محیط محیط نصب و نمای بیرونی منزل یا ساختمان شما تغییر و قابل سفارش‌سازی شما می‌باشد.

از چه چوب هایی برای روکش درب ضد سرقت استفاده می شود؟

 چوب راش

این نوع روکش که پرکاربردترین نوع روکش چوب‌های طبیعی در صنعت تولید درب‌های ضد سرقت استفاده می‌شود روکش چوب راش هست که با توجه به نوع بافت و موج چوب راش بسیار پرتقاضا و پرتیراژ می‌باشد.

این رویه چوب راش قابلیت اجرا با انواع طرح‌های سی ان سی یا به اصطلاح حکاکی شده روی خود را دارد و همینطور طرح‌های برجسته با کمک با کمک پروفیل‌های روکش چوب راش می‌توان انواع طرح‌های برجسته هم تولید کرد . باید توجه داشت که این رویه روکشها بر روی ام‌دی‌اف پرس می‌شوند که پرکاربردترین ورق‌های ام‌دی‌اف در حوزه پرس چوب ام دی اف با ضخامت ۸ میل می‌باشد  می‌باشد که با استفاه از دستگاه های مخصوص تحت زمان بندی خاص تحت فشار بالا پرس روکش چوب انجام می شود.

چوب بلوط 

این روکش اینو روکش به دلیل داشتن بافت‌های درشت و خاص خود جلوه زیبایی به محصولات با انواع و اقسام مدل‌های حکاکی شده و برجسته می‌دهد . این روکش ها به علیت دارا بودن بافت های درشت خود در ساخت درب های پتینه کاری شده یا کهنه کاری استفاده می شود و همینطور برای درب های با روکش جناقی از چوب بلوط برای روکش این محصولات استفاده می شود. در بخش زیر نمونه‌های محصولات درب‌های روکش چوب بلوط را مشاهده می فرمایید.

چوب گردو 

این چوب که خاص‌ترین نوع چوب برای روکش درب های ضد سرقت می باشد که با دارا بودن بافت‌های تیره و روشن بر روی خود نمای بسیار متفاوتی به درب‌ها می‌دهد. این درب‌ها از محبوب‌ترین درب‌های تولیدی این مجموعه می‌باشد که تقاضا زیادی برای تولید با روکش گردو می باشد.

 

آیا واقعا این درب ها ضد سرقت هستند؟

در جواب این سوال میشه گفت درب‌های  ساخت شرکت اهورا تماماً ضد سرقت است و همینطور با اضافه کردن آپشن‌هایی از قبیل تقویت صفحه کشی داخلی و قوطی کشی‌های داخلی و مشبک کردن  قوطی کشی‌های داخل لنگه در می‌توان به امنیت درب و منزل خود بسیار کمک کرد همینطور آپشن‌های دیگری همانند قفل گاوصندوقی کالای ترک که برند کاله می‌باشد و وارداتی از کشور ترکیه می‌باشد با اضافه کردن این آپشن اتفاقاتی ناخوشایند همچون توپی زنی که سارقین به قفل‌ها و توپی‌های در ضربه می‌زنند و باعث نفوذ به داخل منزل می‌شوند را از بین برد.

این مجموعه با اضافه کردن آپشن‌هایی همچون انتخاب ورق سرتاسری داخل لنگه درب که علاوه بر تقویت صفحه کشی داخلی از ورق‌های با ضخامت یک میلی متر و یک و نیم میلی‌متر در دستور کار قرار داده است که به صورت آپشنال به محصولاتی که انتخاب می‌کنید اضافه خواهد شد ، پس می‌توان با اضافه کردن آپشنایی که گفتیم  درب‌ها را به درب‌ها را ایمنی مضاعف در مقابل سرقت تبدیل کرد که بر روی تمامی محصولات درب ضد سرقت این مجموعه قابلیت اضافه شدن دارد و همینطور سفارشی سازی دارد.

درب ضد سرقت مدرن و لوکس،اهورا درب

قابلیت سفارشی سازی در ابعاد دلخواه را دارند؟

بله این مجموعه در با در نظر گرفتن زمان ساخت زمان ساخت برای محصولات می‌تواند هر مدل درب را با هر ابعادی که مد نظر کارفرمایان و مشتریان عزیز می‌باشد را تولید کند.

ابعاد استاندارد درب ضد سرقت

ابعاد استاندارد شرکت اهورا به صورت پشت در پشت چهارچوب ابعاد ۱۰۵ در ۲۱۰ مبنای قیمت گذاری محصولات ضد سرقت مجموعه می‌باشد که در ابعاد ۱۱۰ در ۲۱۰ و ۱۱۵ در ۲۱۰ قابل تولید می ‌باشد که قابل ساخت در این ابعاد نیز می‌باشد ، شما مشتریان عزیز موقع سفارش ابعاد درخواستی خود به نمایندگان فروش و کارشناس‌های فروش اعلام بفرمایید.

 

چرا اهورا درب را انتخاب کنیم؟

اهورادرب با تولید محصولات با کیفیت و استفاده از بهترین مواد اولیه موجود  و تنوع بالا که محصولات این مجموعه به بیش از 400 مدل در انواع اقسام مدل‌ها و رنگ بندی های خاص رنگ‌های پوششی و رنگ‌های با روکش چوب طبیعی و با استراکچر داخلی بسیار قوی توانسته رضایت طیف گسترده‌ای از مردم را به دست آورد

پس به شما هم توصیه می‌کنیم از محصولات درب‌های ضد سرقت دیدن فرمایید و پس از مطالعه مشخصات محصولات و مشاوره رایگان با کارشناسان فروش این مجموعه  سفارش خود را در ابعاد مختلف ثبت فرمایید.

 

>> سوالات متداول <<

درب ضد سرقت سفید ، قهوه ای ، ترمووود ، رویه فلزی ، ضد سرقت شیشه ای ، طوسی ، مشکی و درب ضد سرقت مدرن

بعضی از مدل ها دپو و آماده تحویل می باشد ولی بعضی از مدل ها قابل ساخت می باشد. برای استعلام از کارشناسان فروش لطفا تماس بگیرید یا در شبکه های اجتماعی پیام بگذارید.

ساخت درب های ابعاد خاص بین 15 تا 20 روز کاری زمان نیاز دارد

قمت درج شده شامل درب و چهارچوب و یراق آلات می باشد

ابعاد استاندارد درب های ضد سرقت 105 در 210 می باشد و مبنای قیمتی محصولات می باشد و در ابعاد 110 و 115 نیز با افزایش قیمت جزئی  قابل تولید می باشد

تمامی محصولات این مجموعه با رنگ پلی اورتان وارداتی کشور ترکیه تولید می شوند

بله ، درب های صد سرقت این مجموعه شامل پنج سال ضمانت کتبی رنگ رویه و یراق آلات می باشد

بله ، محصولات ما قابل ارسال به سراسر کشور می باشد

قیمت های درج شده شامل روکوب های چوبی نمی باشند و به صورت پیش فرض شامل چهارچوب فلزی می باشد و قیمت روکوب چوبی به محصول اضافه می شوند.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه