درب اتاق خواب لوکس

⭐ جدیدترین مدل درب اتاق خواب لوکس [ درب داخلی لوکس ]

درب اتاق خواب لوکس سفید پلی اورتان کد M-4070

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500,000 تومان است.

درب اتاق مدرن استیل دودی روکش سوپرمات بژ کد M-4060

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاق مدرن روکش سوپرمات سفید M-4030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح مدرن کد M-1100

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب داخلی مدرن طوسی روشن کد M-4050

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب طوسی تیره پلی اورتان کد M-2400

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید لوکس پلی اورتان کد M-3020

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش سوپرمات کرم کد M-4032

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن طوسی روشن کد D-110

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن پلی اورتان کد M-3000

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رپینگی وکیوم گردویی کد P-10

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رنگ پلی اورتان کد M-950

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی وکیوم گردویی کد P-470

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش pvc سوپر مات بژ کد M-7020

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور کد M-901

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس آینه کار شده وکیوم پتینه P-460

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پلی اورتان طرح cnc کد M-990

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح مدرن تک قاب کد M-4400

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن تک قاب کد M-7010

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید جدید کد M-4610

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور روکش راش کد M-222

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی روشن ام دی اف کد D-210

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رپینگی کد P-410

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب شیشه خور لوکس وکیوم کد P-540

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس سفید P-340

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش سوپر مات ذغالی کد M-3010

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن ام دی اف کد M-7000

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی مدرن کد M-3030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن برجسته روکش سوپرمات ذغالی کد P-530

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رنگ پلی اورتان طوسی تیره کد M-4700

قیمت اصلی 6,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس استیل دار وکیومی کد P-230

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی جدید سفید رپینگی کد P-390

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره پلی اورتان کد D-200

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب شیشه ای سفید مدرن با چهارچوب تاجدار کد M-4500

قیمت اصلی 28,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس طوسی طرح سنگ وکیوم رپینگی کد P-20

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن سفید تک قاب کد M-981

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح دوقاب کد M-2003

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس وکیوم روکش pvc کد P-31

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید ام دی اف روکش pvc کد M-506

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی رنگ پوششی طوسی طرح مدرن کد M-920

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش مات فیلی کد P-500

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-1300

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید طرح جدید کد M-803

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن دوقاب کد M-4600

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-730

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق لوکس روکش pvc فیلی مات کد P-480

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-860

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس طرح مدرن نما شیشه کد P-380

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4200

قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی روکش بلوط طرح دوقاب کد M-3700

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای سفید طرح مدرن کد M-903

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4300

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف مدرن طوسی روشن کد M-940

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن نما شیشه روکش سوپر مات سفید P-520

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس نما شیشه روکش سوپر مات بژ کد P-510

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن طوسی تیره کد D-100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-630

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید روکش pvc طرح cnc کد M-980

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاق خواب لوکس طوسی کد P-240

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید لوکس پلی اورتان طرح برجسته کد M-2000

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-2900

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب رنگ طوسی تیره پلی اورتان کد M-2800

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی تمام شیشه خور یک و نیم لنگه کد M-221

قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب روکش بلوط روشن M-2300

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی تمام شیشه خور کد M-900

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-700

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی وکیوم طوسی تیره M-4100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن رنگ پلی اورتان کد M-3500

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کرکره وکیومی کد P-180

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس برجسته وکیومی کد P-210

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس وکیوم کد P-220

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس برجسته کد P-360

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور آینه خور کد M-902

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای کد M-904

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس شیشه خور وکیوم رپینگی کد P-90

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی مدرن کد P-420

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-649

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح لوکس برجسته کد M-2001

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید طرح نئوکلاسیک رپینگی کد P-350

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاقی MDF سفید طرح cnc کد M-249

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-230

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-370

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی تمام چوب روکش جناقی M-591

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,800,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور روکش راش کد M-851

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاقی تمام چوب سفید کد M-887

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید رپینگی وکیومی کد P-250

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس جدید رپینگی وکیوم کد P-290

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تمام شیشه خور کد T-10

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن کد P-450

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس وکیوم کد P-190

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,700,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب طرح cnc کد M-231

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده رپینگی طرح مدرن کد P-40

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده طرح مدرن وکیوم کد P-60

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-70

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس وکیوم رپینگی دو قاب کد P-80

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی برجسته وکیوم کد P-110

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس رپینگی وکیوم کد P-120

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-320

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس جدید شیشه کار شده کد P-490

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی کد P-160

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

دسته بندی درب اتاق خواب لوکس و مدرن

  • درب روکش چوب طبیعی
  • درب اتاقی شیشه ای
  • درب با رنگ پلی اورتان
  • درب های رپینگی وکیوم
  • درب فومیزه ضدآب
  • درب تمام چوب

درب های روکش چوب طبیعی

یکی از دسته های درب اتاق لوکس و مدرن تولید درب ها با روکش چوب طبیعی می باشد که این درب ها با استفاده از پرس چوب های مختلف بر روی ام دی اف با دستگاه مخصوص تحت شرایط خاص پرس می شوند که با استفاه از دستگاه cnc  می توان روی درب بطرح های مختلف را حکاکی کرد ، البته در تولید این سبک درب ها از پروفیل های های روکش برای تولید طرح های برجسته استفاده کرد.

از چه چوب هایی برای ساخت درب اتاق استفاده می شود؟

  • راش
  • بلوط
  • ملچ
  • گردو

درب اتاق شیشه ای

درب هایی از جنس ام دی اف ساخته می شوند که برای انتقال نور یا زیبایی محیط منزل از درب های شیشه ای استفاده می کنیم که در رنگ های مختلف سفید ، طوسی ، مشکی و یا درب های شیشه ای با روکش چوب طبیعی که نمایی کلاسیک به منزل شما می دهد .

محصولات درب اتاق خواب شیشه خور که در سبک های مدرن و کلاسیک تولید می شوند و میتوان این درب ها را سفارشی سازی کرد و شبکه بندی این درب ها به دلخواه مشتریان عزیز را ساخت و به رنگ های مختلف رنگ آمیزی کرد. از این درب ها برای اتاق خواب و سرویس بهداشتی استفاده می شوند و قابل انتخاب خاص شیشه های سندبلاست و شیک می باشند.

درب اتاق خواب لوکس و مدرن ،اهورا درب

 

درب اتاق با رنگ پلی اورتان

درب های رنگ پلی اورتان ترک از پرفروش ترین درب های این مجموعه می باشد که با استفاده از این رنگ ها به انواع رنگ های سفید ، طوسی ، مشکی و انواع رنگ های پوششی قابل تولید می باشد.

رنگ پلی اورتان به دلیل کیفیت بسیار بالای آن ها بسیار مورد توجه مشتریان عزیز می باشد . این رنگ ها به دلیل ساختنی بودن و قابلیت ترکیب شدن با رنگ های دیگر و ساخت رنگ خاص مشتریان امکان پذیر کرده است .رنگ پلی اورتان این قابلیت را دارد که به هر رنگی که بخواهید قابل ساختن است و می توان این درب ها را با دکوراسیون داخلی منزل خود هماهنگ کرد. این رنگ وارداتی از کشور ترکیه می باشد.

درب اتاق خواب لوکس و مدرن،اهورا درب

 

درب رپینگی وکیوم

این درب ها دارای سبک تولیدی متفاوتی نسبت به درب های روکش pvc می باشد به این صورت که درب های رپینگی به  صورت قاب تو قاب و جداگانه وکیوم می شوند و به شکل یک درب مونتاژ می شوند و قابلیت اجرا ابزار های مختلف و طرح های مختلف را دارد.

این درب ها قابلیت ساخت درب به صورت 100 درصد ضد آب نیز می باشد . ساخت این درب ها از ورق های فومیزه قابلیت تولید درب های ضدآب با مغز pvc  می دهد که با استفاده انواع روکش های pvc با مدل های ساده و با روکش های جدید سوپر مات که به روکش های سافت تاچ معروف هستند تولید می شوند که شامل پنج سال ضمانت کتبی تعویض این شرکت می باشد.

>> سوالات متداول <<

درب اتاق خواب ، درب سرویس بهداشتی و حمام ، درب اتاق شیشه ای ، درب ضد آب ، درب MDF ، درب روکش pvc ، درب داخلی کلاسیک

درب داخلی این مجموعه در سبک های مدرن ، نئوکلاسیک تولید می شوند.

معمولا بین 10 تا 15 روز کاری زمان می برد.

درب اتاقی معمولا با کیفیت پلی اورتان ترک ، روکش pvc  وکیوم ، درب های تمام چوب 

رنگ سفید از پرفروش ترین رنگ های درب های لوکس می باشد.

خیر، قیمت های درج شده داخل سایت قیمت درب می باشد و چهارچوب یا روکوب جداگانه محاسبه می شود.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه