درب روکش پی وی سی

✔ انواع درب روکش پی وی سی ممبران مدرن [ درب وکیوم pvc جدید ]

درب اتاقی مدرن روکش سوپرمات کرم کد M-4032

قیمت اصلی 5,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,200,000 تومان است.

درب اتاق مدرن روکش سوپرمات سفید M-4030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب طوسی تیره پلی اورتان کد M-2400

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن طوسی روشن کد D-110

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن پلی اورتان کد M-3000

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رپینگی وکیوم گردویی کد P-10

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی وکیوم گردویی کد P-470

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش pvc سوپر مات بژ کد M-7020

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس آینه کار شده وکیوم پتینه P-460

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن تک قاب کد M-7010

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی روشن ام دی اف کد D-210

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رپینگی کد P-410

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب شیشه خور لوکس وکیوم کد P-480

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس سفید P-340

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش سوپر مات ذغالی کد M-3010

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن ام دی اف کد M-7000

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن برجسته روکش سوپرمات ذغالی کد P-530

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس استیل دار وکیومی کد P-230

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی جدید سفید رپینگی کد P-390

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس طوسی طرح سنگ وکیوم رپینگی کد P-20

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن سفید تک قاب کد M-981

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس وکیوم روکش pvc کد P-31

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید ام دی اف روکش pvc کد M-506

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش مات فیلی کد P-500

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس روکش pvc فیلی مات کد P-480

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس طرح مدرن نما شیشه کد P-380

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4200

قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4300

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن نما شیشه روکش سوپر مات سفید P-520

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس نما شیشه روکش سوپر مات بژ کد P-510

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن طوسی تیره کد D-100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاقی سفید روکش pvc طرح cnc کد M-980

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاق خواب لوکس طوسی کد P-240

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-700

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی وکیوم طوسی تیره M-4100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن رنگ پلی اورتان کد M-3500

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-150

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کرکره وکیومی کد P-180

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس برجسته وکیومی کد P-210

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس وکیوم کد P-220

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس برجسته کد P-360

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس شیشه خور وکیوم رپینگی کد P-90

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی مدرن کد P-420

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-649

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید طرح نئوکلاسیک رپینگی کد P-350

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاقی MDF سفید طرح cnc کد M-249

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-230

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-370

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید رپینگی وکیومی کد P-250

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس جدید رپینگی وکیوم کد P-290

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن کد P-450

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس وکیوم کد P-190

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح برجسته کد M-973

قیمت اصلی 5,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق با روکش pvc تمام وکیوم کد M-817

قیمت اصلی 3,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده رپینگی طرح مدرن کد P-40

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده طرح مدرن وکیوم کد P-60

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-70

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس وکیوم رپینگی دو قاب کد P-80

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی برجسته وکیوم کد P-110

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس رپینگی وکیوم کد P-120

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-320

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس جدید شیشه کار شده کد P-490

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی کد P-160

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب مدرن روکش pvc وکیوم کد M-972

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-228

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی و سرویسی روکش pvc کد M-108

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاق و سرویس لوکس جدید رپینگی، کد P-280

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس جدید رپینگی وکیوم کد P-310

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح جدید کد M-505

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب داخلی روکش pvc تمام وکیوم کد M-325

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب چوبی روکش pvc تمام وکیوم کد M-652

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب اتاقی و سرویسی روکش pvc طرح cnc جدید با کد M-500

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب اتاقی و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-100

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب اتاقی جدید لوکس ام دی اف کد P-270

قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس ام دی اف وکیوم کد P-400

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق و سرویس لوکس رپینگی وکیومی کد P-130

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاقی سفید کد M-368

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-239

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب طوسی تیره برجسته مدرن کد P-50

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس رپینگی وکیومی کد P-170

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رپینگی وکیومی دو رنگ کد P-200

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه خور لوکس رپینگی کد P-260

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس وکیوم رپینگی کد P-300

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب ام دی اف روکش pvc با طرح cnc کد M-568

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است.

درب چوبی روکش pvc طرح cnc کد M-809

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کلاسیک وکیوم کد P-330

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس وکیوم طرح دو قاب کد M-995

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاقی HDF روکش pvc طرح دوقاب M-100

قیمت اصلی 2,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.

درب اتاقی و سرویسی روکش pvc کد A-51

قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

درب روکش پی وی سی چیست؟

دربهای روکش pvc  به درب هایی گفته میشود که طبق متریال ساخت درب اتاقی با استفاده از کلاف چوب روسی و شبکه بندی داخلی و پنل های ام دی اف  در ضخامت های مختلف ۵ میلی متر ، ۸ میلی متر ، ۱۲ میلی متر که تمامی درب های داخلی ساختمان بر همین اساس و سبک ساخته می شوند و با استفاده از دستگاه های مخصوص پرس تحت زمان بندی خاص تبدیل به درب اتاق خواب می شوند و حالا با استفاده از ورق های pvc به طور کامل داخل دستگاه وکیوم درب در شرایط خلا وکیوم می شوند.

درب های روکش پی وی سی تولیدی مجموعه اهورا درب با استفاده از ورق های ام دی اف وارداتی با کیفیت و ورق های pvc که به طور کامل وارداتی هستند تولید و اجرا می شود که باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی می باشد .

به طور کلی ورق های pvc در ضخامت های مختلف دو دهم و چهاردهم موجود می باشد که در انواع طرح ها و مدل های مختلف به تولید می رسد. محصول جدیدی در ورق های pvc به مجموعه کالیته اضافه شده است که روکش های پی وی سی سوپر مات در رنگ بندی های مختلف موجود می باشد که به روکش های سافت تاچ معروف هستند و حس پاک کن مانندی که مشتریان عزیز می دهد.

درب های  روکش pvc تولیدی این مجموعه به صورت تمام وکیوم تولید می شود به این صورت که رویه های درب به صورت جداگانه وکیوم می شوند و لبه های دور تا دور درب برای استقامت بیشتر با ضخامت بیشتر وکیوم می شوند که باعث افزایش طول عمر این محصول می شود.

درب روکش پی وی سی وکیوم برای اتاق و سرویس بهداشتی ،اهورا درب

مزایا استفاده از درب روکش پی وی سی :

۱. تنوع زیاد درانتخاب روکش

۲. قابل تولید در مدل های ساده و برجسته

۳. انجام انواع طرح های cnc

۴. مقاوم در مقابل ضربه

۵. عدم جذب آب

۶. تمیز کردن راحت این درب ها

۷. انجام طرح دلخواه مشتریان عزیز

۸. طول عمر بالا

9. ضدخش بودن

آیا درب های روکش pvc ضد آب هستند؟

همانطور که در قسمت قبل گفتیم در این درب ها از کلاف چوبی و ورق ام دی اف استفاده شده و با توجه به وکیوم شدن با روکش pvc روی درب‌ و لبه های درب می توان گفت که به دلیل نازک بودن ورق های pvc در صورت آسیب دیدن کوچک درب میتواند از آن نقطه آسیب پذیر باشد و می توان گفت که این درب های در مقابل پاشش آب مقاوم هستند ولی ضدآب نیستند ، برای استفاده از درب های ضد آب باید از دربی استفاده کنید که مغز محصول هم pvc باشد و کاملا ضد آب باشد که این مجموعه با ارائه محصولات ضدآب به همراه پنج سال ضمانت کتبی تعویض شرکت با انواع مدل ها در تنوع بیش از ۷۰ مدل داشتن محصولی با کیفیت به شما اطمینان می دهد.

درب وکیوم چیست؟

به درب هایی که با ورق pvc در دستگاه مخصوص، رویه درب و لبه درب به طور کامل روکش می شوند را درب وکیوم می گویند. برای وکیوم کردن درب ها ابتدا یک درب کامل شده (کلاف شده و رویه ها پرس شده اند) با چسب وکیوم تمام درب را آغشته می کنند و درون دستگاه قرار می دهند. در این دستگاه با استفاده از شرایط خلاء ورق پی وی سی تمام درب را وکیوم می کنند به گونه ای در زیر ورق pvc هیچ گونه هوا یا حبابی نباشد. و از بازشدن دستگاه به وسیله آب خنک می کند و گرمای رویه درب را کاهش می دهند و پس از خنک شدن درب وکیوم آماده است و آماده بسته بندی می باشد. درب وکیوم همان درب روکش پی وی سی هستند

از درب های روکش pvc (درب وکیوم) کجا استفاده می شود؟

با توجه به تنوع این محصولات که در سبک های مدرن و کلاسیک تولید می شوند و همینطور طرح های cnc جدید و طرح ها برجسته ، از این محصولات برای درب اتاق خواب ، درب سرویس بهداشتی و حمام ، همینطور از این سبک درب برای ورودی واحد یا آپارتمان استفاده می شود که قیمت اقتصادی تری نسبت به درب های ضد سرقت دارند. برای اطلاعات بیستر می توانید موارد کاربرد درب وکیوم و برای اطلاع از اطلاعات تکمیلی درباره این درب ها مقاله ، ویژگی های درب وکیوم را مطالعه فرمایید.

>> سوالات متداول <<

درب MDF روکش pvc  ، درب HDF روکش pvc ، درب رپینگی وکیوم ، تمام pvc و طرح های ترکیبی

خیر ، قیمت های درج شده فقط قیمت خود درب می باشد و هزینه چهارچوب و روکوب جداگانه محاسبه می شود

ساخت درب های سفید بین 10 تا 15 روزکاری زمان نیاز دارند

بله ، درب روکش pvc بر اساس ابعاد و اندازه شما مشتریان عزیز ساخته می شود

بله ، این درب ها قابل ارسال به سراسر کشور با بسته بندی های مخصوص می باشد

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه