درب داخلی کلاسیک

انواع مدل های درب داخلی کلاسیک [ درب اتاق خواب کلاسیک]

درب اتاق خواب سفید لوکس پلی اورتان کد M-3020

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رپینگی وکیوم گردویی کد P-10

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی وکیوم گردویی کد P-470

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور کد M-901

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس آینه کار شده وکیوم پتینه P-460

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-990

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح مدرن تک قاب کد M-4400

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید جدید کد M-4610

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی روشن ام دی اف کد D-210

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رپینگی کد P-410

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب شیشه خور لوکس وکیوم کد P-480

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس سفید P-340

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن برجسته روکش سوپرمات ذغالی کد P-530

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رنگ پلی اورتان طوسی تیره کد M-4700

قیمت اصلی 6,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس استیل دار وکیومی کد P-230

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی جدید سفید رپینگی کد P-390

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره پلی اورتان کد D-200

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس طوسی طرح سنگ وکیوم رپینگی کد P-20

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن سفید تک قاب کد M-981

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح دوقاب کد M-2003

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس وکیوم روکش pvc کد P-31

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید ام دی اف روکش pvc کد M-506

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی رنگ پوششی طوسی طرح مدرن کد M-920

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش مات فیلی کد P-500

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-1300

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید طرح جدید کد M-803

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن دوقاب کد M-4600

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-730

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق لوکس روکش pvc فیلی مات کد P-480

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-731

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-860

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب چوبی روکش بلوط طرح دوقاب کد M-3700

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای سفید طرح مدرن کد M-903

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4300

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف مدرن طوسی روشن کد M-940

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس نما شیشه روکش سوپر مات بژ کد P-510

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-630

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید روکش pvc طرح cnc کد M-980

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاق خواب لوکس طوسی کد P-240

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید لوکس پلی اورتان طرح برجسته کد M-2000

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.

درب چوبی تمام شیشه خور یک و نیم لنگه کد M-221

قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب روکش بلوط روشن M-2300

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی تمام شیشه خور کد M-900

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-700

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی وکیوم طوسی تیره M-4100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن رنگ پلی اورتان کد M-3500

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-150

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کرکره وکیومی کد P-180

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس برجسته وکیومی کد P-210

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس وکیوم کد P-220

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس برجسته کد P-360

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور آینه خور کد M-902

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای کد M-904

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس شیشه خور وکیوم رپینگی کد P-90

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی مدرن کد P-420

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح لوکس برجسته کد M-2001

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید طرح نئوکلاسیک رپینگی کد P-350

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاقی MDF سفید طرح cnc کد M-249

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-370

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی تمام چوب روکش جناقی M-591

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,800,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور روکش راش کد M-851

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاقی تمام چوب سفید کد M-887

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید رپینگی وکیومی کد P-250

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس جدید رپینگی وکیوم کد P-290

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تمام شیشه خور کد T-10

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن کد P-450

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس وکیوم کد P-190

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح برجسته کد M-973

قیمت اصلی 5,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق با روکش pvc تمام وکیوم کد M-817

قیمت اصلی 3,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب طرح cnc کد M-231

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده رپینگی طرح مدرن کد P-40

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده طرح مدرن وکیوم کد P-60

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-70

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس وکیوم رپینگی دو قاب کد P-80

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی برجسته وکیوم کد P-110

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس رپینگی وکیوم کد P-120

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-320

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی کد P-160

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی و سرویسی روکش pvc کد M-108

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاق و سرویس لوکس جدید رپینگی، کد P-280

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس جدید رپینگی وکیوم کد P-310

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح جدید کد M-505

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی طرح مدرن کد M-229

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح سه قاب کد M-746

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب اتاقی تمام چوب سفید دو لنگه کد M-571

قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب طرح دوقاب کد M-930

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح دوقاب کد M-808

قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب طرح cnc کد M-770

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-100

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب اتاقی جدید لوکس ام دی اف کد P-270

قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس ام دی اف وکیوم کد P-400

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق و سرویس لوکس رپینگی وکیومی کد P-130

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاقی سفید کد M-368

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب شیشه خور M-857

قیمت اصلی 16,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.

درب اتاقی تمام چوب سفید طرح جدید M-520

قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی رنگ پلی اورتان طرح دوقاب کد M-985

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح چهارقاب کد M-507

قیمت اصلی 15,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب طوسی تیره برجسته مدرن کد P-50

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس رپینگی وکیومی کد P-170

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب داخلی کلاسیک

مجموعه اهورا درب تولید انواع درب داخلی کلاسیک و مدرن را در دستور کار خود دارد و در انواع مدل ها و کیفیت های مختلف و با ابعاد سفارشی ساخته می شوند. در اینجا به معرفی انواع درب داخلی کلاسیک می پردازیم.

درب اتاق خواب کلاسیک

درب های کلاسیک از قدیمی ترین و با قدمت ترین درب های تولیدی در جهان به حساب می آید . در واقع می توان گفت سبک کلاسیک از اصیل ترین سبک ها در صنعت های مختلف می باشد و جالب تر این است که هنوز هم تازگی و جذابیت خود را دارند خود را دارند و مشتریان در سراسر کشور هنوز هم خواستار تولید درب با سبک کلاسیک می باشند.

با گذشت زمان در صنعت های مختلف می توان گفت که این سبک کلاسیک به طور کامل فراموش شده مانند صنعت تولید خودرو که مدل های کلاسیک دیگر در دستور تولید ندارند و رو به مدل های مدرن و به روز کرده اند اما این موضوع از ارزش های خودرو کلاسیک چیزی کم نمی کند یا بهتر بگیم با قطع شدن تولید سبک های کلاسیک ارزش محصولات کلاسیک حتی بیشتر هم شده و به چند برابر خودرو های به روز رسیده است.

در صنعت چوب و ساخت لوازم چوبی همانند صنعت ساخت درب چوبی، ساخت سبک های کلاسیک تولید درب های کلاسیک به طور کامل متوقف نشده و هنوز هم از این سبک برای اتاق خواب یا ورودی آپارتمان یا ویلا خود استفاده می کنند.

درب داخلی کلاسیک ورودی آپارتمان،اهورا درب

دسته بندی درب اتاق خواب کلاسیک

 • درب کلاسیک تمام چوب
 • درب کلاسیک روکش pvc
 • درب کلاسیک پتینه کاری شده
 • دربMDF روکش چوب طبیعی
 • درب اتاق خواب سفید طلایی

از درب کلاسیک در چه جاهایی استفاده می شود؟

 • اتاق خواب
 • سرویس بهداشتی
 • ورودی آپارتمان
 • لابی
 • محیط اداری
 • حمام

 

درب کلاسیک تمام چوب

قبل از اینکه درباره درب کلاسیک تمام چوب توضیح بدهیم بهتر است اول بدانیم به چه درب هایی تمام چوب گفته می شود و از چه متریالی ساخته می شود؟

به درب هایی که متریال کامل درب اعم از کلاف داخلی ، شبکه بندی و رویه درب را چوب خالص تشکیل می دهد درب های تمام چوب می گویند که یعنی مغز درب هم از چوب ساخته شده است و به دلیل استفاده از چوب خالص و پر بودن مغز درب قابلیت اجرای بی نهایت مدل های برجسته و ساده و حکاکی با دستگاه cnc را می دهد و همینطور عمر بسیار بالایی دارند . این درب های به دلیل استفاده از چوب نسبت به درب MDF وزن بالاتری دارند و قیمت محصولات تمام چوب به درب های دیگر بالاتر و گران تر هستند.

از چه چوب هایی برای ساخت درب تمام چوب استفاده می شود؟

چوب روسی : بیشترین استفاده در ساخت درب اتاق خواب کلاسیک را چوب روس یا روسی دارد و مغز و کلاف تمام درب تمام چوب از این چوب روس ساخته می شوند که البته این چوب در ساخت درب دیگر داخلی هم به عنوان کلاف درب مورد استفاده قرار می گیرد.

چوب راش : این چوب همانند چوب روس از پرکاربرد ترین چوب های در ساخت درب می باشد که بیشتر به عنوان روکش درب های تمام چوب یا درب های ام دی اف روکشی استفاده می شود. بهترین نوع چوب راش مربوط به کشور گرجستان می باشد.

چوب بلوط : چوب بلوط به دلیل داشتن بافت درشت و منظم خود استفاده گسترده ای در ساخت درب ها دارند که می توان از چوب ها برای درب های پتینه کاری شده یا اصطلاحا کهنه کاری شده مورد استفاده قرار داد.

چوب گردو : از محبوب ترین چوب های موجود در ایران چوب گردو می باشد که با داشتن موج خاص سیر و روشن خود جلوه بسیار متفاوتی به محصولات می دهد و البته گران ترین چوب ها نیز می باشد.

 

>> سوالات متداول <<

درب اتاق خواب تمام چوب ، درب سرویس بهداشتی و حمام ، درب اتاق شیشه ای ، درب ضد آب ، درب MDF ، درب روکش pvc 

معمولا بین 10 تا 15 روز کاری زمان می برد.

درب کلاسیک با کیفیت پلی اورتان ترک تولید می شود 

رنگ قهوه ای از پرفروش ترین رنگ های درب کلاسیک می باشد.

خیر، قیمت های درج شده داخل سایت قیمت درب می باشد و چهارچوب یا روکوب جداگانه محاسبه می شود.

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه