درب ام دی اف

✓ جدیدترین مدل های درب ام دی اف [ درب MDF اتاق خواب ]

درب اتاقی مدرن روکش سوپرمات کرم کد M-4032

قیمت اصلی 5,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,200,000 تومان است.

درب داخلی مدرن طوسی روشن کد M-4050

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق مدرن روکش سوپرمات سفید M-4030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب طوسی تیره پلی اورتان کد M-2400

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید لوکس پلی اورتان کد M-3020

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح مدرن کد M-1100

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن طوسی روشن کد D-110

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن پلی اورتان کد M-3000

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رپینگی وکیوم گردویی کد P-10

قیمت اصلی 6,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رنگ پلی اورتان کد M-950

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی وکیوم گردویی کد P-470

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش pvc سوپر مات بژ کد M-7020

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور کد M-901

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس آینه کار شده وکیوم پتینه P-460

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-990

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح مدرن تک قاب کد M-4400

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن تک قاب کد M-7010

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید جدید کد M-4610

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور روکش راش کد M-222

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی روشن ام دی اف کد D-210

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رپینگی کد P-410

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب شیشه خور لوکس وکیوم کد P-480

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس سفید P-340

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش سوپر مات ذغالی کد M-3010

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن ام دی اف کد M-7000

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی مدرن کد M-3030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن برجسته روکش سوپرمات ذغالی کد P-530

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس رنگ پلی اورتان طوسی تیره کد M-4700

قیمت اصلی 6,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس استیل دار وکیومی کد P-230

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی جدید سفید رپینگی کد P-390

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره پلی اورتان کد D-200

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب شیشه ای سفید مدرن با چهارچوب تاجدار کد M-4500

قیمت اصلی 28,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس طوسی طرح سنگ وکیوم رپینگی کد P-20

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن سفید تک قاب کد M-981

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس وکیوم روکش pvc کد P-31

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق سفید ام دی اف روکش pvc کد M-506

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی رنگ پوششی طوسی طرح مدرن کد M-920

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن روکش مات فیلی کد P-500

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-1300

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن دوقاب کد M-4600

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-730

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق لوکس روکش pvc فیلی مات کد P-480

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب چوبی کلاسیک طرح cnc کد M-731

قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-860

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس طرح مدرن نما شیشه کد P-380

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4200

قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب چوبی روکش بلوط طرح دوقاب کد M-3700

قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای سفید طرح مدرن کد M-903

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن وکیوم کد M-4300

قیمت اصلی 3,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف مدرن طوسی روشن کد M-940

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن نما شیشه روکش سوپر مات سفید P-520

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس نما شیشه روکش سوپر مات بژ کد P-510

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن طوسی تیره کد D-100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاقی طوسی تیره پلی اورتان کد M-630

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید روکش pvc طرح cnc کد M-980

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاق خواب لوکس طوسی کد P-240

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید لوکس پلی اورتان طرح برجسته کد M-2000

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.

درب ام دی اف طوسی تیره رنگ پلی اورتان کد M-2900

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب رنگ طوسی تیره پلی اورتان کد M-2800

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی تمام شیشه خور یک و نیم لنگه کد M-221

قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.

درب اتاقی تمام شیشه خور کد M-900

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-700

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی وکیوم طوسی تیره M-4100

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن رنگ پلی اورتان کد M-3500

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-150

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کرکره وکیومی کد P-180

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس برجسته وکیومی کد P-210

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس وکیوم کد P-220

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس برجسته کد P-360

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور آینه خور کد M-902

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای کد M-904

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس شیشه خور وکیوم رپینگی کد P-90

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب رپینگی مدرن کد P-420

قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.

درب اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-649

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح لوکس برجسته کد M-2001

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید طرح نئوکلاسیک رپینگی کد P-350

قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاقی MDF سفید طرح cnc کد M-249

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-230

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-370

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,900,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور روکش راش کد M-851

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید رپینگی وکیومی کد P-250

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس جدید رپینگی وکیوم کد P-290

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

درب اتاقی جدید طوسی تمام شیشه خور کد T-10

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن کد P-450

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس وکیوم کد P-190

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح برجسته کد M-973

قیمت اصلی 5,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاق با روکش pvc تمام وکیوم کد M-817

قیمت اصلی 3,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب طرح cnc کد M-231

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده رپینگی طرح مدرن کد P-40

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده طرح مدرن وکیوم کد P-60

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-70

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس وکیوم رپینگی دو قاب کد P-80

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی برجسته وکیوم کد P-110

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب چوبی شیشه خور لوکس رپینگی وکیوم کد P-120

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-320

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس جدید شیشه کار شده کد P-490

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی کد P-160

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب چوبی اتاق خواب مدرن روکش pvc وکیوم کد M-972

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-228

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب چوبی اتاقی و سرویسی روکش pvc کد M-108

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

دسته بندی درب ام دی اف

 • درب MDF  با روکش PVC
 • درب روکش چوب طبیعی
 • درب اتاق سفید
 • درب اتاق خواب طوسی و مشکی
 • درب ABS
 • درب HPL یا ملامینه

درب ام دی اف اهورا درب

از درب MDF کجا استفاده می شود؟

ام دی اف بیشترین کاربرد را در صنعت ساخت درب اتاقی و درب اتاق خواب و همینطور درب ها سرویس دارد به دلیل توانایی پیاده سازی انواع طرح های دلخواه مشتریان عزیز بسیار محبوب و مورد نیاز این صنعت می باشد. درب MDF در مکان هایی مختلف استفاده می شوند که عبارت اند از :

 • سرویس بهداشتی
 • حمام
 • اتاق خواب
 • ورودی ساختمان
 • لابی آپارتمان
 • انباری
 • هتل
 • بیمارستان
 • تالار های پذیرایی
 • رختکن اماکن ورزشی

و مکان های مختلفی هستند که از این سبک درب ها استفاده می کنند و به اشکال مختلف تولید و اجرا می شوند. در اینجا به این موضوع می پردازیم که چرا از ام دی اف به جای چوب و دیگر چوب ها استفاده می کنند.

دلیل استفاده MDF در ساخت درب

 • استحکام بالا
 • انعطاف پذیری زیاد
 • امکان حکاکی با دستگاه cnc
 • امکان پرس انواع چوب طبیعی
 • امکان برشکاری بسیار آسان
 • امکان حالت دهی به انواع اشکال
 • رنگ پذیری عالی
 • یکدست و صاف بودن رویه
 • وجود ورق با ضخامت های مختلف 3 میل تا 16 میلی متر
 • ساگاز با انواع چسب پرس با کلاف
 • سازگار با انواع چسب های وکیوم
 • قیمت اقتصادی نسبت به چوب
 • خمش و چکش خواری مناسب
 • امکان اجرا انواع طرح های رپینگی
 • اجرا انواع روکش های pvc
 • پیاده سازی انواع پروفیل های برجسته بزرگ و کوچک
 • مقاومت در مقابل رطوبت با روکش pvc
 • ضد موریانه خوار بودن
 • مقاوم در مقابل ضربه و خراش

 

درب ام ی اف سفید ، اهورا درب

 

 

درب MDF وکیوم

به درب هایی که با استفاده از کلاف چوبی و پنل های ام دی اف و البته شبکه تمام ام دی اف در دستگاه مخصوص وکیوم با انواع ورق PVC به صورت کامل وکیوم می شوند که به درب های ممبران یا درب های وکیوم معروف هستند که استفاده گسترده ای در اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام می باشد که قابل تغییر در انتخاب روکش ها با تنوع بیش از 100 مدل ایرانی و خارجی را دارد.

در استفاده از این درب ام دی اف باید این نکته را متذکر شد که درب های وکیوم به دلیل استفاده از ورق های ام دی اف به عنوان رویه درب و کلاف چوب روس به عنوان کلاف درب های ضد آب به حساب نمی آیند و فقط می توان گفت این درب ها در مقابل آب مقاومت دارند. به همین دلیل در زمان سفارش به کاربرد هر محصول در محیط مخصوص به خود توجه فرمایید.

درب های MDF ضد آب هستند ؟

در خصوص بحث ضد آب بودن درب های MDF  می توان گفت همانگونه که این درب ها کاربرد وسیعی در صنعت درب داخلی ساختمان و ساخت انواع مصنوعات چوبی دارد ولی نمی توان این درب ها را ضد آب دانست اما می توان با استفاده وکیوم کردن با روکش PVC ضخیم ، مقاومت این درب ها را در مقابل آب و رطوبت بالاتر برد و عمر محصولات را بیش تر از قبل کرد.

درب هایی ضد آب هستند که مغز داخلی درب ها هم از PVC یا مواد ضد آب باشد. اهورا درب این افتخار را دارد که با تولید محصولات 100 درصد ضد آب با استفاده از ورق های فومیزه محصولات با عنوان درب فومیزه ضد آب با تنوع بیش از 60 مدل که هر کدام از مدل ها قابلیت تولید با کالیته رنگی 50 عددی قابل تولید و اجرا می باشد که مشتریان عزیز می توانند با آسودگی خاطر انواع مدل های درب ضد آب را انتخاب کنند.

>> سوالات متداول <<

درب اتاق خواب ، درب اتاق شیشه ای ، درب روکش pvc  ، درب اتاق مدرن ، درب داخلی کلاسیک تمام چوب

درب رنگ پلی اورتان ، درب روکش pvc ، درب MDF روکش چوب طبیعی ، درب رپینگی ، درب تمام چوب

خیر ، قیمت های درج شده فقط قیمت خود درب می باشد و هزینه چهارچوب و روکوب جداگانه محاسبه می شود

پلی اورتان ترک

ساخت درب های سفید بین 10 تا 15 روزکاری زمان نیاز دارند

بله ، درب اتاقی MDF بر اساس ابعاد و اندازه شما مشتریان عزیز ساخته می شود

بله ، این درب ها قابل ارسال به سراسر کشور با بسته بندی های مخصوص می باشد

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه