درب اتاق خواب سفید

😍 پرفروش ترین مدل درب اتاق خواب سفید جدید پلی اورتان و وکیوم

درب اتاق خواب لوکس سفید پلی اورتان کد M-4070

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500,000 تومان است.

درب اتاق مدرن روکش سوپرمات سفید M-4030

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح مدرن کد M-1100

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید لوکس پلی اورتان کد M-3020

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن پلی اورتان کد M-3000

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رنگ پلی اورتان کد M-950

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور کد M-901

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پلی اورتان طرح cnc کد M-990

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح مدرن تک قاب کد M-4400

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن تک قاب کد M-7010

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.

درب اتاقی سفید جدید کد M-4610

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن رپینگی کد P-410

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید لوکس سفید P-340

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن ام دی اف کد M-7000

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب ام دی اف لوکس استیل دار وکیومی کد P-230

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی جدید سفید رپینگی کد P-390

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب شیشه ای سفید مدرن با چهارچوب تاجدار کد M-4500

قیمت اصلی 28,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500,000 تومان است.

درب اتاقی مدرن سفید تک قاب کد M-981

قیمت اصلی 4,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح دوقاب کد M-2003

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,800,000 تومان است.

درب اتاق سفید ام دی اف روکش pvc کد M-506

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاق سفید طرح جدید کد M-803

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید مدرن دوقاب کد M-4600

قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای سفید طرح مدرن کد M-903

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق خواب مدرن نما شیشه روکش سوپر مات سفید P-520

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.

درب اتاقی سفید روکش pvc طرح cnc کد M-980

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی سفید لوکس پلی اورتان طرح برجسته کد M-2000

قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.

درب اتاقی تمام شیشه خور کد M-900

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید رنگ پوششی طرح cnc کد M-700

قیمت اصلی 4,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی وکیوم کد P-150

قیمت اصلی 5,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,700,000 تومان است.

درب اتاقی رپینگی طرح کرکره وکیومی کد P-180

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق لوکس برجسته وکیومی کد P-210

قیمت اصلی 8,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب اتاقی سفید شیشه خور آینه خور کد M-902

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه ای کد M-904

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی روکش pvc تمام وکیوم کد M-649

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح لوکس برجسته کد M-2001

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی MDF سفید طرح cnc کد M-249

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب جدید رپینگی وکیومی کد P-250

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید مدرن کد P-450

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق خواب سفید طرح برجسته کد M-973

قیمت اصلی 5,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده رپینگی طرح مدرن کد P-40

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس استیل خورده طرح مدرن وکیوم کد P-60

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-70

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس وکیوم رپینگی دو قاب کد P-80

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس رپینگی برجسته وکیوم کد P-110

قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.

درب اتاق خواب لوکس جدید شیشه کار شده کد P-490

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.

درب اتاق خواب و سرویس لوکس رپینگی کد P-160

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

درب اتاق و سرویس لوکس جدید رپینگی، کد P-280

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاقی سفید طرح جدید کد M-505

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب اتاقی و سرویسی روکش pvc طرح cnc جدید با کد M-500

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

درب اتاقی تمام چوب سفید دو لنگه کد M-571

قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب اتاقی و سرویس لوکس رپینگی وکیوم کد P-100

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,600,000 تومان است.

درب اتاقی جدید لوکس ام دی اف کد P-270

قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

درب اتاقی لوکس ام دی اف وکیوم کد P-400

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب اتاق و سرویس لوکس رپینگی وکیومی کد P-130

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.

درب ام دی اف اتاقی سفید کد M-368

قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,400,000 تومان است.

درب اتاقی تمام چوب سفید طرح جدید M-520

قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500,000 تومان است.

درب اتاقی شیشه خور لوکس رپینگی کد P-260

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,700,000 تومان است.

دسته بندی درب اتاق خواب سفید

  • درب اتاق سفید رنگ پلی اورتان ترک
  • درب سفید وکیوم روکش pvc
  • درب سفید تمام چوب
  • درب سفید ABS

درب اتاق خواب سفید با رنگ پلی اورتان ترک

درب های اتاقی که با استفاده از کلاف های چوبی و پنل های ام دی اف که با ضخامت های مختلف موجود هستند که بیشترین استفاده از ورق ام دی اف با ضخامت 8 میلی متر می باشد که قابلیت اجرا انواع طرح های حکاکی را دارد که به سبک های مختلف مدرن و کلاسیک تقسیم بندی می شود که با سلیقه و انتخاب کارفرمایان عزیز قابل تغییر می باشد.

این درب ها که با ترکیب کلاف چوبی ، شبکه بندی داخلی و ورق های ام دی اف با استفاده از دستگاه پرس به مدت زمان مشخص تولید می شوند می توان با کیفیت های مختلف به درب اتاق خواب سفید تبدیل کرد که یکی از این کیفیت کارها رنگ پلی اروتان ترک می باشد که از با کیفیت ترین رنگ های بازار ایران می باشد که مورد رضایت مشتریان عزیز می باشد. این در سفید در سه مرحله زیر سازی و استر و رنگ نهایی تقسیم بندی می شوند که باعث بالا رفتن کیفیت این محصولات می شود.

این رنگ ها به دلیل ترکیبی بودن آن ها قابل تبدیل به انواع رنگ ها می باشد که با ارائه نمونه رنگ دلخواه شما قابل رنگ با هر طرحی را دارد و از نظر انتخاب رنگ هیچ محدودیتی وجود ندارد.

درب های پلی اورتان تولیدی این مجموعه با کیفیت ترین رنگ های پلی اورتان می باشد و مقاوم در مقابل پاشش آب و رطوبت حمام و سرویس بهداشتی می باشد که در انواع رنگ ها بدون محدودیت قابل اجرا می باشد .

درب اتاق خواب سفید، اهورا درب

درب وکیوم با روکش pvc

درب های روکش پی‌وی‌سی که به درب‌های وکیوم معروف هستند با متریال درب‌های ام دی اف با استفاده از دستگاه پرس ساخته می‌شود که قابلیت اجرا با انواع روکش‌های پی‌وی‌سی را دارد  با استفاده از دستگاه‌های مخصوص وکیوم تحت شرایط خاص با روکش‌های مختلف وکیوم می‌شوند که دارای تنوع زیادی در روکش های موجود می باشد که از جمله روکش های پراستفاده رنگ سفید می باشد .

این درب ها همانطور که در مقاله درب‌های روکش پی‌وی‌سی گفتیم به دلیل استفاده از روکش پی‌وی‌سی روی درب و لبه‌های درب استفاده از چسب با کیفیت و همینطور آب بندی لبه‌های درب مقاوم در مقابل پاشش آب و رطوبت هستند و مناسب استفاده در سرویس‌های بهداشتی و حمام هستند .

توجه داشت که این درب‌ها به دلیل استفاده از ورق‌های پی وی سی در مقابل حرارت مقاوم نیستند و باید این نکته را لحاظ کنید در جاهایی که در معرض مستقیم نور آفتاب هستند از این محصولات استفاده نکنیم زیرا در مقابل تابش مستقیم نور آفتاب های پی‌وی‌سی به دلیلی که از مواد پلاستیکی ساخته می شوند در مقابل تابش مستقیم نور از خود واکنش نشان می‌دهد از این محصولات فقط در سرویس بهداشتی و حمام و همینطور درب‌های اتاق استفاده کنید.

درب اتاق خواب سفید، اهورا درب

درب سفید تمام چوب

آیا درب های تمام چوب هم می توان با رنگ سفید سفارش داد ؟

بله .درب های تمام چوب به دلیل ساخت شدن از چوب خالص و پر بودن داخل درب از چوب قابل اجرا مدل های بیشتر و با عمق بیشتر روی درب می باشد که به هر مدلی که مشتریان عزیز بخواهند قابل تولید می باشد و با رنگ پلی اورتان ترک رنگ می شوند که در نوع خود این سبک از محصولات را خاص می کند.

درب اتاق خواب سفید تمام چوب، اهورا درب

>> سوالات متداول <<

درب MDF ، درب روکش pvc  ، درب ABS ، درب تمام چوب

درب های سفید با کفیت رنگ پلی اورتان ترک یا با روکش pvc  تولید می شوند

خیر ، قیمت های درج شده فقط قیمت خود درب می باشد و هزینه چهارچوب و روکوب جداگانه محاسبه می شود

ساخت درب های سفید بین 10 تا 15 روزکاری زمان نیاز دارند

بله ، درب اتاقی سفید بر اساس ابعاد و اندازه شما مشتریان عزیز ساخته می شود

بله ، این درب ها قابل ارسال به سراسر کشور با بسته بندی های مخصوص می باشد

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
از ما بپرسید
×
مشاور فروش واتساپ Whatsapp chat
64 90 44 88 - 021 Whatsapp chat
سوالات متداول
خانه